«Hai să și umblăm în Duhul!»

«Hai să și umblăm în Duhul!»

«Dacă trăim în Duhul, hai să și umblăm în Duhul!» În acest comentar, Jan-Hein Staal luminează însemnătatea rusaliilor, ziua rusaliilor, și nu mai puțin duhul rusaliilor într-un mod diferit și interesant.

4 minute ·

«Dacă trăim în Duhul, hai să și umblăm în Duhul!» În acest comentar, Jan-Hein Staal luminează însemnătatea rusaliilor, ziua rusaliilor, și nu mai puțin duhul rusaliilor într-un mod diferit și interesant.

Ziua rusaliilor a trecut. Este foarte diferit ce obțin oamenii în ziua rusaliilor. Pentru mulți este doar o zi liberă, și speră la vreme frumoasă.
Sunt mulți creștini care se strâng împreună de rusalii și au un timp edificator împreună. Ei au, mai mult sau mai puțin, o dorință de a avea o experiență sau o inspirație care să fie asemănătoare cu ceea ce au trăit primii ucenici la Ierusalim.

Duhul Sfânt.  Mulți se gândesc în special la minunile și vindecările sau darurile pe care le poate da Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt poate face aceste lucruri și în zilele noastre. Dar este mult mai important ca Cuvântul lui Dumnezeu să ne dea gânduri clare despre lucrarea Duhului Sfânt în viața zilnică de creștin în anul 2010.

Să umblăm în Duhul înseamnă să folosim această putere pentru a arunca răul care locuiește în firea noastră, și să alegem să îndeplinim voia lui Dumnezeu.

Ceea ce locuiește în om. «Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care L-ați primit de la Dumnezeu?» scrie Pavel creștinilor din vechiul Corint. Corpul tău și al meu sunt de asemenea temple în care Duhul Sfânt vrea să decidă tot. Biblia ne spune că există și alte puteri în trupurile noastre – puteri ale răutății, mânie, deznădejde și necurăție. Acestea sunt puteri mai puternice decât noi. Este clar că noi, ca și creștini nu putem face ce vrem, și nu putem trăi așa «la întâmplare», deși poate avem experiențe cu Duhul Sfânt.

Zilnic, luptă interioară. Când Duhul Sfânt locuiește în noi și  în același timp și aceste puteri păcătoase, devine necesară în fiecare zi o luptă între aceste puteri și o alegere în interiorul nostru.  Aceste puteri păcătoase, aceleași pe care Pavel  le numește «poftele firii», când citim în Galateni 5: «Umblați călăuziți de Duhul, și nu îndepliniți poftele firii pământești. Căci firea și Duhul sunt lucruri potrivnice.»

Prin a umbla în Duhul, cresc fructe slăvite în interiorul nostru; roade ale duhului ca bucurie, pace, dragoste și credicioșie.

Fructele și puterea motoare a Duhului. Unul care e sincer, știe foarte bine unde conduc aceste pofte. Duhul Sfânt vrea cu plăcere ca noi niciodată să nu cedăm acestor puteri ale păcatului care locuiesc în noi. Duhul Sfânt este ca un învățător, care ne învață adevărul, ne învață să facem ceea ce este plăcut în fața lui Dumnezeu. Hai nu numai să trăim în Duhul, spune Pavel mai departe, ci hai să și umblăm în Duhul. Să umblăm în Duhul înseamnă să folosim această putere pentru a arunca răul care locuiește în firea noastră, și să alegem să împlinim voia lui Dumnezeu. (Citește capitolul 5 din Galateni.)  Și cel mai slăvit este că prin a umbla în Duhul cresc fructe slăvite în interiorul nostru: bucurie, pace, dragoste și credincioșie.

Ziua rusaliilor a trecut. Hai acum, în 2010, tu și eu, să fim oameni în care Duhul Sfânt  în fiecare zi să-și poată  face lucrarea pe care El vrea să o facă cu plăcere.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.