«Harul în toată plinătatea». Pentru ce?

«Harul în toată plinătatea». Pentru ce?

Ca pacătoși putem primi toată plinătatea harului și darul neprihănirii spre iertarea păcatelor, dar mai mult decât atât, un belșug de har care ne duce la o viață de biruință, în așa fel încât să putem trăi și domni peste păcat!

3 minute ·

 Ca pacătoși putem primi toată plinătatea harului și darul neprihănirii spre iertarea păcatelor, dar mai mult decât atât, un belșug de har care ne duce la o viață de biruință, în așa fel ca să putem trăi și domni peste păcat!

Pavel scrie în Rom. 5:17: "...cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Hristos!". Noi nu putem spune că trăim și domnim în viață când noi devenim mânioși, jigniți sau nerăbdători, chiar dacă avem iertarea păcatelor. Pavel continuă în 6:14: "Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har". Când noi ne jignim – chiar dacă nu dorim asta – atunci este clar că păcatul domnește asupra noastră.

Darul neprihănirii

"Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat." Rom. 6:6-7. Este omul nostru vechi – a cărui minte este legată de poftele din fire – care este un rob al păcatului.

Noi citim despre darul neprihănirii pe care l-am primit prin plinătatea harului în Evr. 2:14. Isus a primit parte în aceeași natură ca și noi, și prin moarte, El a distrus pe cel care avea puterea morții, care este diavolul. Diavolul are putere doar prin poftele din firea noastră. În timpul cât a fost în trup, Isus a adus în moarte toate aceste pofte, și astfel a distrus diavolul. Iar din moment ce El a primit parte de aceeași fire ca și noi, moartea Lui ne este recunoscută nouă – acesta este darul neprihănirii.

Har adevărat

"Fiindcă prin moartea de care a murit (Isus), El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu." Rom. 6:10. Așadar noi putem lepăda omul vechi, iar în ceasul ispitei să ne considerăm morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Isus Hristos (versetul 11). Prin a urma exemplul lui Isus, noi începem o viață de biruință și transformare de creștin: acum nu mai suntem noi cei care trăim, ci Hristos trăiește în noi (Gal 2:20). Deci noi suntem acum sub har și avem puterea să omorâm poftele în fire (Col. 3:5). Astfel, noi purtăm în trupul nostru moartea Domnului Isus, pentru ca și viața Lui să se arate în trupul nostru (2 Cor 4:10). Și noi începem să domnim din ce în ce mai mult în viață prin Isus Hristos.

Acesta este adevăratul har al lui Dumnezeu. 1. Pet. 5:12

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.