Samson: Puterea incontestabilă a unui legământ cu Dumnezeu

Samson: Puterea incontestabilă a unui legământ cu Dumnezeu

Puterea lui Samson a fost prezentă atâta timp cât el a fost credincios legământului său …

5 minute ·

Datorită istoriei lui samson din cartea Judecătorilor, numele Samson este sinonim cu forță fizică mare. Dar, după cum știm, acea putere pe care o avea Samson nu provenea din exerciții fizice regulate, deși e posibil să fi făcut și asta. Adevărata sursă a puterii lui Samson era legământul lui cu Dumnezeu.

Legământul lui Samson cu Dumnezeu

Istoria lui Samson ne spune că el a fost închinat unui grup numit „nazireați.” Un nazireat era o persoană care făcuse un jurământ de consacrare pentru Dumnezeu. Aceasta le cerea lor să nu bea băuturi tari și nici să nu-și taie părul. Atâta timp cât Samson era credincios acestui pact, atunci Dumnezeu l-ar fi umplut cu putere și nu ar fi existat niciun lucru care să-l poată birui. El a sfâșiat leul cu mâinile goale, a omorât o mie de oameni într-o zi, folosindu-se de o falcă de măgar ca armă, a scos porțile orașului Gaza, le-a pus pe umeri și le-a dus pe vârful unui munte, etc.

Filistenii, inamicii Israelului și poporul care-i stăpânea în acel timp, mereu au căutat să-l omoare din cauza puterii pe care o avea. Dar indiferent ce încercau, Samson era de neînvins.

Acest lucru a durat până când el a fost necredincios pactului său cu Dumnezeu …

Într-un moment de slăbiciune, Samson și-a dezvăluit secretul puterii sale lui Delila, o femeie filisteană pe care o vizita. În acel moment el a fost învins. Filistenii i-au ras capul în somn și au reușit, într-un final, să-l ia prizonier. Când s-a trezit, el credea că va putea din nou să-i învingă, dar din cauză că și-a încălcat legământul, Dumnezeu l-a părăsit. Acum el era ca orice alt om. Filistenii i-au scos ochii, l-au dus la Gaza și l-au legat într-o moară.

Pactul nostru

Aici este o lecție serioasă pe care o putem învăța din povestea lui Samson. Dacă vrem să-i slujim din toată inima lui Dumnezeu, este important să înțelegem că și noi avem un dușman care mereu caută să ne distrugă. Satan mereu a avut ca misiune să oprească pe oameni din a sluji lui Dumnezeu și să le distrugă viața interioară în El – el dorește să-i împiedice să primească puterea spirituală enormă care provine dintr-o inimă întreagă de ucenic. Această putere care poate birui păcatul și forțele întunericului îl îngrozește pentru că tocmai această putere într-o zi îl va birui în totalitate și îi va distruge împărăția.

Dar dacă noi suntem credincioși în legământul nostru de ucenicie cu Hristos și ne păzim gândirea curată, vom fi invincibili ca Samson! Vom primi putere în viețile noastre de a birui tot răul, toate ispitele! Iar când lupta devine intensă, Dumnezeu ne va împrospăta puterea noastră, atâta timp cât nu cedăm și nu ne predăm dușmanului.

„Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui.” 2 Cronici 16:9.

Dar dacă noi, precum Samson, obosim în lupta împotriva păcatului și cedăm, permițând necurăției în inimă, și noi vom pierde această putere primită de la Dumnezeu. Atunci devenim ca toți ceilalți oameni, fără nicio putere divină și vom fi cu ușurință luați captivi de orice fel de rău. Atunci nu vom avea puterea necesară pentru când vine dușmanul.

Un alt fel de putere

Noi nu-l putem birui pe Satan decât dacă avem puterea lui Dumnezeu în viața noastră, iar acea putere se obține printr-o relație de curăție și credincioșie cu El. Nu ajută să ne străduim să facem binele în puterea proprie. Dacă știm că am încălcat legământul cu Dumnezeu, trăim într-un fel care nu este în conformitate cu voia lui Dumnezeu sau dacă încercăm să păstrăm ceva din voia noastră proprie, nu vom avea puterea necesară pentru a birui în ispită. Avem nevoie de un alt fel de putere pentru a birui păcatul – putere divină de la Duhul Sfânt.

Mulți oameni au împărtășit soarta lui Samson. Ei și-au pierdut puterea pe care o aveau în viață din cauza necredincioșiei, din cauză că au stins Duhul. (1 Tesaloniceni 5:19).

Dar povestea lui Samson nu este o soartă pe care și noi trebuie s-o împărtășim! Noi ne putem păstra inimile curate și putem fi, în simplitate, credincioși pactului nostru de ucenic – să slujim lui Dumnezeu, nu nouă înșine. Atunci vom avea un depozit nesfârșit de putere din ceruri și vom vedea pentru ce luptăm. Vom fi invincibili în lupta noastră împotriva păcatului!

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.