Isus îmi poate vindeca neputința

Isus îmi poate vindeca neputința

Nu este intenția ca mereu să fim limitați.

5 minute ·

Nu este un lucru neobișnuit pentr un creștin să audă cuvântul „neputincios”. Toți suntem păcătoși. Toți nu atingem ținta lui Dumnezeu cu noi. Suntem imperfecți. Incompleți. Neputincioși. Oare așa trebuie să fie?

Pavel scrie în Romani 3:23 „Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.” Este adevărat că sunt lipsit de slavă. Este adevăr în afirmația că sunt neputincios. Dar nu trebuie să ne oprim aici. Acesta nu este tot adevărul.

Nu îmi este greu să văd că am fost născut în păcat. Situațiile vieții scot la suprafață păcatul din mine într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu mă înfrunt cu adevărul – sunt limitat. Sunt neputincios.

Dar mulți oameni se opresc aici. Este ușor să te complaci cu faptul că ești neputincios.

Este o mângâiere să accepți că nu este posibil, ești limitat. Nu trebuie să mai încerc, sau cel puțin nu foarte tare. Nimic din ce fac eu nu-mi poate câștiga mântuirea, nu? Și am iertare, deci Dumnezeu nici măcar nu-mi vede păcatele. Starea de neputință o voi păstra până voi ajunge în cer.

Gânduri ca acestea sunt deseori inconștiente. Dar sunt acolo, și ele sunt minciuni.

Marele Doctor

Isus este numit Marele Doctor. „Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem. La pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.” Marcu 2:17. Este bine să accept faptul că eu sunt o persoană neputincioasă. Dar, oare nu tocmai asta face un doctor – îi face pe oameni sănătoși? Da, sunt neputincios, dar intenția nu este ca eu să rămân așa! Da, am fost născut în această lume în păcat, dar intenția nu este ca să continui să păcăuitesc.

„Du-te și nu mai păcătui.” Ioan 8:11. Marele Doctor are puterea să mă vindece de păcatul meu. Nu trebuie să mai fiu bolnav. Nu trebuie să mai fiu neputincios. Nu trebuie să mai păcătuiesc. El are puterea să vindece păcatul din interiorul meu. Să scoată boala cu tot cu rădăcină. Să mă facă mai bine.

Iar aceasta necesită de la mine să umblu pe calea pe care a croit-o El. „De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli.” Coloseni 3:5. Când apar ispite de felul acesta, eu refuz să fiu de acord cu ele. Resping puterea lor asupra vieții mele. Nu sunt un sclav al acestor lucruri; Îl ascult pe Isus! (Romani 6:12) Le omor.

O creație nouă

Omenirea a petrecut mult timp fiind bolnavă. Acesta nu este un leac care mă va transforma într-o persoană perfectă într-o singură zi. Ci, mai degrabă, este un program care durează toată viața, care cere ascultare deplină ca să mi aducă vindecarea corectă.

Nu trebuie să fiu aceeași persoană azi, cum am fost ieri.

„Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” 2 Corinteni 3:18.

Deci, chiar dacă nu voi participa la plinătatea naturii dumnezeiești mâine, tot nu trebuie să fiu neputincios. Chiar acum, azi, pot fi transformat puțin mai mult în imaginea Domnului. Nu trebuie să fiu aceeași persoană azi, cum am fost ieri. Nerăbdarea și mândria și îngrijorarea pe care le-am văzut în mine ieri, au murit! Respingând gândurile păcătoase care apar, le omor.

Și poate apare mai mult din aceste ispite și mâine, dar Isus mă va ajuta ca să le omor și pe acelea, mâine. La Nimic care se ridică din natura mea păcătoasă nu i se va permite să trăiască. Acestea este ordinul doctorului. Voi face tot ce va fi nevoie ca să fiu vinedecat!

„Iată, voi face ceva nou și-i gata să se întâmple: să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustiu și râuri, în locuri secetoase.” Isaia 43:19. Dumnezeu este un creator. El mă poate lua, în neputința mea, și poate face ceva nou. Prescripția doctorului nu este doar tablete de durere și bandaje. Va ieși o nouă persoană din mine. Nu doar o variantă poleită a naturii păcătoase din mine, ci o creație total nouă. Viața lui Isus va străluci din mine. (Galateni 2:20).

Uită-te la Petru. Incapabil să mărturisească unei slujnice că îl cunoștea pe Isus – și el era neputincios. (Luca 22:56-57). Dar lăudat fie Marele Doctor; Petru a învățat să omoare acea frică. El a fost vindecat de lașitate. El a putut sta în fața unei mari mulțimi de oameni predicând Cuvântul lui Dumnezeu. (Fapte 2:14) Nu era același Petru care îi era frică de ce putea gândi o fată slujitoare.

Recunoașterea că sunt neputincios este un pas bun înainte. Dar aceasta este o cale! Nu mp voi opri din luptă până când nu mă însănătoșesc. Nu mă voi opri până nu sunt liber de păcat. Nu mă voi opri până când nu voi putea spune ca Pavel „Am terminat alergarea!” Și eu vreau să ajung la punctul în care am terminat; unde nu mai este păcat. Unde în mine a avut loc o creație nouă și îmi pot primi coroana neprihănirii! (2 Timotei 4:8).

Și eu vreau să fiu vindecat.
Tu nu?

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.