Isus vrea să fie bunul tău Păstor

Isus vrea să fie bunul tău Păstor

Îi permiți lui Isus să fie Păstorul tău? Încă mai încerci să menții controlul în viața ta?

5 minute ·

Isus spune în Ioan 10:11: „Eu sunt Păstorul cel bun,” și El chiar este, dar nu pentru toți! Dorește El să fie Păstor pentru toți? Da, eu cred că ar vrea, și de aceea a murit pentru păcatele întregii lumi, nu doar pentru câțiva oameni. Dar adevărul este că cei mai mulți oameni nu-L vor pe Isus ca Păstor în viața lor, ci preferă ca ei să dețină ei volanul mașinii.

Atunci poți pune întrebarea: „Pentru cine este Isus Păstor?” Sau: „Cine sunt oile?” Oile sunt acei oameni care au predat totul ca să fie ucenicii Lui. „Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu. Şi oricine nu-şi poartă crucea şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu… Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.” Luca 14:26-27,33. Toți care plătesc acest preț se califică în ceata de ucenici, sau poți spune, studenți ai lui Isus. „Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul lui; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul lui.” Luca 6:40. Scrie cumva că pot fi ca El? Da, tocmai asta spune acest verset. Și se potrivește cu Romani 8:28-29: „Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi.” Gândește-te ce înseamnă să ai un păstor, un ghid, un profesor care te poate învăța totul și care are valoare în creșterea ta spirituală zi și noapte!

Isus este un Maestru Păstor

Rolul de Păstor este de a păzi, proteja, hrăni și adăposti oile, iar Isus este un Maestru la acestea. „Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.” Evrei 4:15. Isus, care a trăit, a respirat și a mers pe acest pământ, știe exact ce trebuie evitat și ce este bun pentru noi. „El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă.” Psalm 23:2. Isus ne conduce la mâncare hrănitoare. „Isus le-a zis: "Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui.” Ioan 4:34.

Și noi găsim ca fiind foarte hrănitor să facem voia lui Dumnezeu. Omul nostru interior devine mai puternic în timp ce ascultăm și facem ce ne spune Isus în inimile noastre. (Evrei 5:9, Iacov 1:25). El ne satisface și cea mai profundă sete: „În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a strigat: ‘Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.'” Ioan 7:37-38. Citim în Matei 4 de momentul în care Satan L-a atacat cu ispite, iar Isus l-a redus la tăcere cu Cuvântul lui Dumnezeu. El ne învață să facem același lucru, ca să experimentăm ce scrie în Romani 16:20: „Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre.” Pe drum spre Emaus, când ucenicii ascultau pe Isus, inimile lor ardeau în interior, și este la fel și azi, când auzim vocea binecuvântată a Domnului și Mântuitorului, care este în Cuvântul Său.

Învață de la Isus

Când mieii sunt tineri, atunci Isus luptă puternic să-i apere și să-i protejeze. Dar, când încep să crească și să se maturizeze, atunci El este credincios să-i învețe să se apere singuri de orice formă a răului. În zilele noastre, cei care se numesc creștini sunt, în cea mai mare parte, leneși și vor ca Isus să facă totul pentru ei. Ei sunt fericiți să creadă în El, atâta timp cât ei nu trebuie să-și ridice crucea, s-o poarte și să-L urmeze. „Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie.” Tit 2:11-12. Da, harul care este în Isus Hristos ne învață să negăm orice formă de răutate, și nu doar s-o respingem, dar s-o biruim.

În Matei 11:28-30, Isus deschide o invitație pentru toți cei care tânjesc și doresc această viață de biruință asupra la tot păcatul: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară."”

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.