Îți întărești chemarea și alegerea?

Îți întărești chemarea și alegerea?

Petru ne spune să ne întărim chemarea și alegerea. Lucrezi conștient la asta?

4 minute ·

Un început plin de speranță trebuie să aibă și o urmare pe măsură. În 2 Petru 1:10 apostolul Pavel ne îndeamnă să ne „întărim chemarea și alegerea.”

„Duhul necurat, când a ieşit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă, şi n-o găseşte. Atunci zice: "Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit. Şi, când vine în ea, o găseşte goală, măturată şi împodobită. Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decât el: intră în casă, locuiesc acolo, şi starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. Tocmai aşa se va întâmpla şi cu acest neam viclean.” Matei 12:43-45.

Acest om din pildă a primit un har mare să-și pună casa în ordine după ce, cu siguranță a fost distrusă de un duh necurat. Gândește-te ce binecuvântare trebuie să fi fost când a experimentat o atmosferă nouă în casa din care fusese scos afară acel duh vechi necurat, iar un nou duh de lumină i-a luat locul. Din păcate, acest lucru n-a fost durabil. După un timp, el nu s-a mai îngrijit de casa lui și a lăsat-o goală, și astfel a devenit pradă ușoară pentru duhurile răutății din văzduh. El uitase că fusese curățit de păcatele lui anterioare.

Cum să-ți întărești chemarea și alegerea

„De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate.” 2 Petru 1:5-9.

Petru a înțeles, din experiența proprie, că nu putea să savureze slava care radiază din Trupul lui Hristos. Sunt bătălii de dus, dușmani de învins și o viață care trebuie apucată. Chemarea și alegerea lui nu erau în siguranță, de aceea, el ne îndeamnă în următorul verset să fim mai diligenți și să ne „asigurăm chemarea și alegerea.” Dacă nu suntem preocupați activ de a ne asigura chemarea și alegerea, viitorul și „casa” noastră sunt în pericol.

„De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată.” 2 Petru 1:10.

Când o casă este neglijată, ea se deteriorează, iar în timp se dărâmă. Petru face referire la un proverb care îi privește pe cei care au cunoscut calea dreptății, dar care s-au întors de la porunca sfântă - „Câinele s-a întors la ce vărsase şi scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăşi în mocirlă.” 2 Petru 2:21-22. Ce sfârșit groaznic după un început atât de promițător!

Hai cu toții să urmăm exemplele de credincioșie pe care le avem: „Cât despre Moise, el a fost "credincios în toată casa lui Dumnezeu" ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. Şi casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm.” Evrei 3:5-6.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.