Îți urmezi visul sau chemarea?

Îți urmezi visul sau chemarea?

Este o cale pe care nimeni niciodată nu a fost dezamăgit. Ajungem acolo prin a ne urma visurile sau ceva mai mult?

4 minute ·

Auzim deseori prin reclame: Urmează-ți visul! Lasă ca visurile tale să ajungă realitate! Îndrăznește să-ți urmezi visurile! Din subînțeles reiese faptul că împlinirea visurilor noastre este sinonim cu fericirea vieții. Vom vedea că se potrivește să punem semnul întrebării după această afirmație.

În special când ești tânăr ai multe visuri. Aceasta se leagă cel mai des de carieră sau succes în diferite domenii: sport, profesie, artă, etc. Pentru a ajunge la visurile noastre întâlnim în cale multe condiții și termeni. Acestea sunt lucruri care sunt în afara influenței noastre. Aici poate fi numită economia, calitățile proprii, mediu și alte pregătiri – lucruri necesare pentru realizarea visului. Așadar este o nesiguranță mare în această posibilitate de a împlini visurile proprii. Putem spune că probabilitatea împlinirii visurilor este în cea mai mare nesiguranță. Asta pentru sunt alte persoane și lucruri care au în mână regia.

På samme måte som i forbindelse med yrkesmessige kall eller profesjoner er det knyttet betingelser til det himmelske kallet som må oppfylles.

Dar nu este așa cu chemarea cerească. Această chemare întreabă dacă vrem să-L urmăm pe Isus, să devenim ucenicii Lui, să mergem pe urmele Lui și să fim făcuți asemeni Lui. 1 Petru 2:21. „Voi care ați primit o chemare cerească.” scrie autorul epistolei în Evrei 3:1. Aceasta este cea mai mare chemare pe care o poate primi un om pe pământ. La fel cum o chemare profesională aici pe pământ are cerințe și condiții, la fel și chemarea cerească are condiții care trebuiesc împlinite. „Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.”, spune Isus în Luca 14:33. Deci, fără să lepădăm tot din lumea asta nu putem fi ucenicii Lui, dar dacă facem asta, putem. Aici noi singuri suntem regia, căci putem singuri să îndeplinim condițiile. Puterea și harul pentru împlinirea ei sunt disponibile la Cel care face chemarea.

„Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.» Efeseni 2:10. Deci noi suntem creați pentru un scop anume. Prin a găsi și a umbla în lucrarea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi, chemarea noastră cerească se va realiza și viața noastr poate deveni spre folosul și spre binecuvântarea oamenilor din jurul nostru dar totodată și spre bucuria noastră.

Prin simțuri – capacitatea de a-ți imagina lucruri, dușmanii sufletului pot câștiga teren și exact ca pe Eva – îi conduce pe oameni ca să fie înșelați de poftele lor. Deseori prin „visuri pentru o viață bună” puterea minciunii preia conducerea în gândirea omului. 2 Tesaloniceni 2:10. Poftele înșelătoare sunt urmate de stricăciune, de aceea mulți oameni trebuie să se uite înapoi în viață dezgustați și îngroziți. Visul lor a fost un balon care s-a spart. Energia lor, timpul și resursele au fost jertfite pe altarul goliciunii.

Noi suntem creați pentru un scop înalt.

Pavel era apucat de chemarea lui cerească. Nu era un vis care îl conducea pe el, ci o dorință intensă de a fi un ucenic și de a-I sluji lui Dumnezeu cu tot ce avea. „Mă aştept şi nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de ruşine cu nimic; ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viaţa mea, fie prin moartea mea.”» Filipeni 1:20. Tânjetul și nădejdea lui era ancorate în ceva care se putea împlini în totalitate, iar era voitor să plătească prețul total.

În timp ce este cel mai nesigur dacă ne vom împlini visurile noastre și foarte probabil ca să fim dezamăgiți dacă le urmăm, este 100% sigur că putem realiza chemarea noastră cerească când suntem voitori să plătim prețul. Pe această cale nimeni nu a fost niciodată dezamăgit! Alegerea este a noastră!

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.