Lasă-L pe Împăratul Slavei înăuntru!

Lasă-L pe Împăratul Slavei înăuntru!

Trupul nostru este templul Domnului – o casă a Domnului, unde El va locui și va domni cu dreptate.

4 minute ·

”Porți, ridicați-vă capetele; ridicaţi-vă, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei! „Cine este acest Împărat al slavei?” Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-le, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei!” Psalmi 24:7-9

Deschide porțile inimii pentru Împăratul Slavei

Hristos ne-a răscumpărat cu sângele lui scump. Noi nu aparținem nouă înșine. Trupul nostru este Templul Domnului – o casă a Domnului, unde El vrea să locuiască și să aibă dreptul să conducă. Suntem tâlhari și criminali dacă îl închidem pe Domnul nostru afară, și vom primi judecata cea dreaptă de apoi. Mulți sunt de părere că este prea nebunesc să Îl închidă pe Isus de tot afară și sunt dispuși să deschidă o cameră mică pentru El, dar dealtfel ei au o multitudine de alte camere în care își trăiesc viața privată în obscuritate și întuneric. Dar nu ajută deloc dacă noi deschidem una sau două sau mai multe camere, când defapt sunt camere în care ne cultivăm singuri și în care nu vrem să-L primim pe Hristos. Chiar dacă suntem tâlhari mici sau mari, tot vom primi judecata ca aceștia.

Trebuie să deschidem larg toate porțile inimii în aceste zile, așa încât Împăratul Slavei să poată intra cu plinătatea Lui bogată de slavă și eliberare! Fie ca toată moleșeala și rigiditatea, ura și amărăciunea, bănuiala rea, invidia, pofta de cinste goală și tot felul de egoism si răutate să dispară, și dragostea lui Hristos și Duhul de trezire să pătrundă în inimă! Da, nu există timp binecuvântat de care să nu primim parte dacă inimile noastre sunt complet deschise pentru Hristos. «Ușa inimii are clanță doar pe dinăuntru, așa că aceasta nu se poate deschide pe dinafară» a fost ceea ce s-a spus și este adevărat. Isus bate la ușă, iar El nu poate intra acolo unde noi nu vrem să deschidem. «Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile…» Evrei 3: 7-8

Împăratul Slavei vine cu lumină și judecată

Împreună cu slava Domnului vin lumina și judecata, de aceea majoritatea se tem să deschidă ușa inimi. Dar lasă lumina clară a Domnului să intre în cele mai de preț camere, pentru că după lumină și judecată urmează curăție, odihnă și bucurie, libertate și biruință

Iar în acea zi toți cei care au ascuns ceva pentru ei înșiși în întuneric vor regreta amar că s-au temut de lumina clară a Domului. În acea zi cel care are ochii ca para focului, va cerceta viața fiecăruia și va scoate cele ascunse la iveală pentru judecată. (Apocalipsa 20, 11-15.)

Duhul de trezire ne face total treji, ne dă interes viu în a îndeplini totul, dela cele mai mici la cele mai mari în viața de zi cu zi, în cinstea lui Isus Hristos. Nu ar trebui să umblăm într-o parte și-n alta cu neliniște în gândire pentru a găsi ceva extra de făcut. În starea aceasta omul găsește puțin sau nimic util, rareori găsești ceea ce e bine. Noi am primit duhul de putere, dragoste și de descoperire. Cu mulțumire și bucurie, și în credință și odihnă, treji și conștienți în Duhul lui Hristos vom găsi posibilități de a ajuta, sluji și de a face binele în umblarea noastră.

Pavel a deschis ușile inimii sale larg pentru Duhul lui Hristos și putere. «Iată la ce lucrez eu şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine.» spune el în Coloseni 1,29Gândește-te dacă puterea Domnului ar lucra cu tărie și în noi?Atunci am putea noi în adevăr primi rezultate bogate din viața noastră. Haideți să primim puterea acestui Duh înăuntru și să lucreze cu forță pentru a face desăvârșit orice om în Hristos. Da, avem nevoie de muncă, viață și trezire între noi mai mult ca niciodată.

Fie ca sfeșnicul și slava Domnului să fie mereu în mijlocul nostru, iar noi toți să fim în orice timp purtători de trezire adevărată si frică de Dumnezeu.

Articolul a fost prima dată publicat în broșura Bisericii «Comori ascunse» în februarie 1944.


© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.