Lucrurile minunate pe care le face Duhul pentru tine!

Lucrurile minunate pe care le face Duhul pentru tine!

Ai experimentat puterea incredibilă care vine atunci când ești umplut cu Duhul Sfânt?

4 minute ·

În Efeseni 5:18 scrie: „…fiţi plini de Duh.” Acesta este un îndemn simplu și bun. Dacă nu ești umplut de Duhul Sfânt, nu te vei putea împotrivi duhul vremii, căci atunci vei fi atras către lume, iar Satan capătă putere asupra vieții tale. Duhul tău începe să guste lumea; gustă lucrurile din lume în loc să fie interesat în lucrurile de sus. Dar cum poți fi umplut de Duh?

Duhul lui Isus este ceresc. Chiar dacă El a fost pe pământ, tot aparținea de cer. El Își iubea Tatăl și voia Tatălui Său. Tatăl era Cel care L-a condus pe toată calea și a condamnat păcatul din firea lui Isus. (Romani 8:3). Tatăl I-a dat lumină. Isus a venit pe pământ din cauza păcatului, pentru a ne ajuta. El Și-a trăit viața în voia Tatălui și S-a jertfit în puterea unui duh etern. Și tocmai pe acest Duh l-a trimis El înapoi ucenicilor Lui, în ziua de Rusalii. Dumnezeu chiar a vrut să arate oamenilor că acel moment era începutul unei ere noi. Duhul a venit atunci din ceruri, ca un vânt și o flacără puternică. Cei care erau în Ierusalim au remarcat că cei umpluți cu acel Duh au început să vorbească în limbi, etc. Dumnezeu a vrut să facă un eveniment din acest moment și să arate că a sosit un timp nou, cu opotunități și posibilități pentru oameni de a obține aceeași viață către care Fiul a fost condus.

Duhul puterii

De aceea Pavel spune „fiți plini de Duh.” Pentru că atunci când ai puterea Duhului în interior, atunci poți trăi o viață cerească aici pe pământ, în loc să trăiești o viață de neînțelegeri, ceartă, invide, răutate și tot felul de astfel de lucruri. Acestea sunt lucrurile în care oamenii pământești trăiesc, pentru că întreaga lor viață și existență aspiră către pământ. Dar poți primi o gândire nouă, o gândire cerească, cu un Duh nou! Iar un duh este format din gânduri, așadar Duhul Sfânt îți dă gânduri noi!

Duhul lui Dumnezeu locuiește în poruncile Lui, în Legile Duhului Vieții, în tot ceea ce El a spus, cu alte cuvinte în Cuvântul lui Dumnezeu. Așadar când te prezinți pe tine ca fiind ascultător de acesta, Duhul vine la tine și cu el vine și puterea Duhului! Căci scrie că El dă Duhul celor ce-l ascultă! Asccultă-L și vei fi umplut cu acel Duh și vei primi un ajutor enorm în viață. Chiar dacă ispitele sunt ca un foc, ele pot fi distruse de un foc mai puternic, unul ceresc - tocmai aceasta este puterea Duhului Sfânt. Această putere se opune la toate lucrurile care vin din fire; arde și distruge tot ceea ce aparține vieții pământești încât ele ard și din ele rămâne doar cenușă și ruine arse.

Duhul Vieții

Dar Duhul creează viață! El creeaz[ viață în duhul tău. Primești o conexiune cu Dumnezeul cel viu! Iar Duhul poate fi descris și ca „bărbatul cu lumina!” Lumina intră în gândirea ta. Lumină și slavă. Toată lumina vine de la Dumnezeu. Tot întunericul vine de la diavol. Cu acea lumină devii fericit, mulțumit și împlinit. Poți zidi pe ceilalți cu cântări de laudă, așa cum este scris mai departe, și în inima ta își fac loc râsete și bucurie. Noi, care înainte trăiam în tot felul de păcate, încă de la început, am primit viață nouă prin Duhul Sfânt.

Astfel tu devii o lucrare a lui Dumnezeu și El începe să te zidească. El lucrează în tine atât să vrei cât și să împlinești. (Filipeni 2:13). Iar viața nouă care iese la suprafață este viață veșnică, viață eternă! Ce chemare fantastică avem când Îl căutăm pe Dumnezeu. El vrea să ne dea trupuri de slavă - atunci vom putea domni și conduce împreună cu Isus pentru toată eternitatea! (Filipeni 3:20-21; 1 Corinteni 15:42-44, 49).

Acest articol este bazat pe o predică de-a lui Kåre J. Smith din 21 octombrie, 2019.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.