Mântuitorul nostru Isus Hristos

Mântuitorul nostru Isus Hristos

A-L avea pe Isus ca Mântuitor înseamnă mult mai mult decât a primi iertarea păcatelor!

3 minute ·

Milioane de oameni îl cunosc pe Isus ca pe Mântuitorul lor. Ei se gândesc la El ca la unul care le-a iertat păcatele. Acesta este un adevăr slăvit – El ne-a iertat, dar El poate să devină Mântuitorul nostru într-un grad tot mai mare, aceasta însemnând mult mai mult decât iertarea păcatelor.

În Vechiul Legământ era posibil să obții iertarea păcatelor. În ziua cea mare a ispășirii, ei au fost curățiți de păcatele lor. (Leviticul 16:30) Dar ei au avut bineînțeles mereu, an de an, o dorinţă pentru iertare. Iată cum să intre Aaron în sfântul locaș: să ia un vițel pentru jertfa de ispășire și un berbece pentru arderea de tot. (Leviticul 16:3) Pentru a primi iertarea păcatelor, poporul Israel trebuia să jertfească sânge de tauri și de miei și să aducă berbeci ca jertfă pentru păcat.

Mai mult decât iertare

Isus e venit pentru a ne oferi mai mult decât iertarea păcatelor – El a venit pentru a ne transforma total! El a înțeles că jertfa pentru păcat nu putea niciodată să conducă pe oameni la o viață nouă și transformată. El a venit pentru a ne  mântui de păcatul nostru. Aceasta înseamnă că noi nu suntem nevoiți să continuăm să păcătuim an după an. Sângele taurilor și berbecilor nu putea să ia păcatul, ci doar Isus putea. (Evr. 10:4)

Isus ca înaintaş

Isus a venit jos la noi cu aceeași fire (natură omenească) la fel ca și copiii. (Evr. 2:14-16) El a experimentat aceleași ispite pe care noi le experimentăm, și le-a biruit cât timp a trăit ca om, fără a păcătui, nici măcar o singură dată!  (Evr. 4:15) Cum a reușit El aceasta? Din pricină că a ascultat, Dumnezeu a putut să osândească păcatul în firea Lui cât timp a trăit, şi aceasta, înainte de moartea lui fizică la Golgota. El a murit față de voia lui proprie, cu mult înainte de a fi răstignit pe o cruce de lemn. (Rom. 8:3)

Isus a fost isprăvit prin aceste suferințe zilnice. (Evr. 2:10) El a făcut acest lucru pentru a conduce pe mulți dintre noi la aceeași slavă. El este șeful nostru, și El a fost mântuit pe deplin de tot păcatul din fire, pe care l-a moștenit prin căderea în păcat. Dacă călcăm pe urmele Lui și lăsăm ca duhul să-și facă lucrarea, atunci și păcatul poate fi adus în moarte în firea noastră, și noi putem termina cu păcatul. (1. Pet. 4:1)

Noi putem termina total cu păcatul dacă îl primim pe Isus ca Mântuitor al nostru. Așadar, aceasta înseamnă că este posibil ca eu să termin cu a mă mânia, a mă ofensa și a fi invidios. Nu este nevoie să mai fii legat de «pofta ochilor». (1 Ioan. 2:16) Atunci noi putem fi asemănați cu exemplul lui Isus. (Rom. 8:29) El a fost Cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Ce Mântuitor!

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.