Am mers prea departe pentru iertare?

Am mers prea departe pentru iertare?

Nu poți numi un păcat pentru care Isus să nu fi murit.

9 minute ·

Tu ai deci un trecut. Un trecut care include acțiuni și compartamentul care ți-au înnorit duhul, te-au separate de Dumnezeu, lucru care te face să te simți putred până în măduvă. Dar acum tu regreți ce ai făcut; vrei să te pocăiești. Dar este o epavă așa săracă ca tine benefică pentru împărăția cerurilor? Tu știi că Dumnezeu este bun, dar este El atât de bun încât să te ierte pe tine pentru ce ai făcut?

Singurul lucru care exclude o persoană de la a putea intra în cer este păcatul neiertat. Isus are autoritatea de a ierta fiecare păcat și fiecare blasfemie. „Trebuia să pătimească Hristos şi să învieze a treia zi dintre cei morţi, și să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor.” Luca 24:46-47. Isus a suferit și a murit pentru păcatele întregii lumi (1 Ioan 2:2), și are puterea de a ierta tot păcatul, să îl arunce în adâncurile mării, să nu mai fie reamintite niciodată. Poți tu să crezi că El va face așa și pentru tine? Tu nu poți spune un păcat pentru care Isus să nu fi murit.

„Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.  Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” 1 Corinteni 6:9-11.

Pavel vorbea aici unora care odată au trăit adânc în păcat, dar când aceștia au auzit adevărul Evangheliei, ei și-au mărturisit păcatele și și-au predate viața lui Isus. Nu numai că ei au fost iertați, ci au și primit ajutor de la Duhul Sfânt pentru a o termina cu aceste păcate și să trăiască o viață transformată.

Pocăiește-te și primește iertarea

Când apostolul Petru s-a întâlnit cu evreii în Ziua de Rusalii cu privire la faptul că ei au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mesia al lor care venise să îi salveze, ei au fost foarte afectați. Poți să-ți imaginezi cum s-au simțit? Trebuie să fi crezut că nu există iertare pentru asemenea acțiuni. Dar Petru le-a spus, „Pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre…’ Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi.”  Fapte 2:38-41.

Când apostolul Petru s-a întâlnit cu evreii în Ziua de Rusalii cu privire la faptul că ei au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mesia al lor care venise să îi salveze, ei au fost foarte afectați. Poți să-ți imaginezi cum s-au simțit? Trebuie să fi crezut că nu există iertare pentru asemenea acțiuni. Dar Petru le-a spus,“ „Pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre…’ Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi.”  Fapte 2:38-41.

Există o condiție pentru această iertare. Nu există iertare fără căință, și nu poate fi căință fără ca mai întâi să fi existat o recunoaștere a păcatului. Tu nu poți fi iertat de ceva dacă tu nu îți asumi responsabilitatea pentru acțiunile tale și accepți adevărul – că tu într-adevăr ai păcătuit și ai nevoie să te pocăiești. Îți regreți tu cu adevărat acțiunile în adâncul inimii tale? Ești tu ferm decis că tu nu mai vrei să te comporți în felul respectiv; că tu vei lăsa în spate vechile căi ale păcatului și vei începe o cale nouă ca ucenic al lui Isus? Atunci tu poți fi iertat! „Cereți și vi se va da.” Matei 7:7. Nimeni dintre acei care se pocăiesc de căile lor păcătoase nu va fi exclus din cer.

Totuși, ceea ce spune Isus în Matei 6:14-15 este de o importanță vitală: „Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Dar, dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.”

Aici, Isus nu a putut fi mai clar de atât. Dacă tu îți ceri iertare, dar nu ești voitor să îi ierți pe alții, atunci nu există nicio iertare pentru tine. Tu nu poți purta pică, altfel fără iertare tu vei intra în veșnicie, indifferent de ce ți-au făcut oamenii ție.

Singurul păcat de neiertat: Să hulești pe Duhul Sfânt

Isus vorbește despre un păcat care este de neiertat.

„De aceea vă spun: Orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.” Matei 12:31-32.

Circumstanțele în care Isus a spus acestea au fost atunci când Fariseii au pretins că Isus a făcut minuni prin puterea lui „Belzebul”, un demon. De fapt, El a făcut toate aceste minuni prin puterea Duhului Sfânt. Aceasta a fost blasfemia lor, faptul că au spus că ceea ce era de fapt curat și sfânt era în loc necurat și drăcesc. (Marcu 3:30)

Duhul Sfânt mai este numit și Duhul adevărului (Ioan 16:7-13). El îți arată adevărul despre tine însuți – păcatul tău, și ceea ce trebuie să faci în legătură cu acesta. Cum să te pocăiești dacă nu recunoști adevărul? Dacă nu te pocăiești, cum poți fi iertat? Dacă tu nu ești iertat, cum poți avea vreun fel de nădejde pentru viață veșnică? Cum poți fi mântuit?

Blasfemia împotriva Duhului Sfânt în timpurile noastre înseamnă că în mod repetat și intenționat ți-ai împietrit inima împotriva adevărului și continui în necredință. Mai précis, tu faci Duhul Sfânt mincinos, iar aceasta este într-adevăr blasfemie. Nu există iertare pentru o persoană care moare în necredință, care în mod continuu a respins înștiințările Duhului Sfânt. Asta este blasfemie de neiertat. Dar atâta timp cât tu Îl simți pe Dumnezeu că lucrează în tine și te cheamă, atunci încă este nădejde pentru tine.

Adevărul te va face liber

Dacă tu pui întrebarea „Sunt lucrurile pe care le-am făcut așa de rele încât eu să fiu exclus de la a mai primi iertare și de la împărăția cerului?” poți fi asigurat că nu este. Sărăcia ta în duh – recunoaștea păcatului și dorința ta de a te întoarce de la el – te vor face să te pocăiești și să te întorci la Dumnzeu. Nu este posibil ca „accidental” să blestemi Duhul Sfânt. Cei care comit păcatul de neiertat nu preocupați, lor nu le pasă dacă nu vor fi iertați, din pricina necredinței lor.

De aceea fii unul care iubește adevărul. Adevărul te va face liber. Tu ai un așa mare har asupra vieții tale – tu poți fi eliberat de la a fi un sclav al păcatului și să devii un ucenic adevărat al lui Isus. (Ioan 8:31-34) El poate nu doar să îți ierte păcatul, dar El poate și să te salveze de la a mai păcătui. Folosește aceste har – El este capabil să îi salveze complet pe toți acei care își recunosc adevărul cu privire la nevoia lor. Atunci când primești Duhul Sfânt care îți arată păcatul tău, El îți dă și puterea de a învinge păcatul.

Hoțul de pe cruce a fost salvat de pe „patul-de-moarte” cu nimic de luat în veșnicie, dar totuși Isus i-a spus, „Astăzi vei fi cu Mine în paradis.” Nu este oare mult mai bine, să te pocăieși și să te întorci la Dumnezeu astăzi, când El vorbește inimii tale? Iar atunci când vei muri, să mergi direct în cer cu asigurarea vieții veșnice, dacă continui pe această cale! Da, te poți pocăi și poți cere iertare chiar astăzi, și din acest moment să începi pe această cale a neprihănirii, cu o conștiință curățită și justificată în numele Domnului Isus și a Duhului Dumnezeului nostru.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.