Moise: Omul dinainte de minuni

Moise: Omul dinainte de minuni

Cum a devenit Moise un astfel de lider mare?

5 minute ·

Mulți au auzit povestea despre cum Moise i-a condus pe Israeliți prin Egipt, dar poate nu mulți au reflectat asupra vieții lui dinainte de Exod. Similar, noi putem tânji să fim un instrument folositor pentru Dumnezeu, fără să luăm în calcul prin ce trebuie să trecem în viețile noastre înainte de a lua loc lucrarea lui Dumnezeu.

Fiind crescut între Egipteni, Moise mereu și-a iubit frații Evrei. El a tânjit să facă ceva pentru ei. Dumnezeu a văzut că Moise putea fi o unealtă valoroasă, însă el trebuia mai întâi să fie zdrobit – puterea și înțelepciunea lui proprie trebuiau zdrobite. Era vital ca să se întâmple voia lui Dumnezeu și Numele Lui să fie slăvit, și nu al lui Moise.

Valoarea unui om

Moise a fost forțat să scape din Egipt la vârsta de 40 de ani. Din acel moment, timp de alți 40 de ani, Moise, care fusese odată un prinț al Egiptului – cea mai mare națiune a lumii din acel timp, a fost păstor într-o țară străină. Toată puterea, influența, cinstea și cunoștința pe care o căpătase în Egipt devenise inutilă. (Fapte 7:20-35).

Într-un final, el a înțeles valoare sa adevărată. Psalmul 90 este o rugăciune a lui Moise care reflectă asta: „…dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși: înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă.” (Psalm 90: 5-6). Aceasta a fost descoperirea lui despre valoarea omenirii și cunoștinței oamenilor fără călăuzirea și înțelepciunea lui Dumnezeu.

Toată puterea, influența, cinstea și cunoștința pe care o căpătase în Egipt devenise inutilă.

El primește și lumină despre natura lui Dumnezeu și atotputerea Lui: „Doamne, tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu.” (Psalm 90:1-2).

Zi după zi, Dumnezeu i-a imprimat acest adevăr în inima lui Moise și rezultatul a fost fenomenal. Pentru restul vieții sale, în ciuda multor miracole pe care le-a făcut cu puterea lui Dumnezeu, el niciodată nu s-a înălțat în ochii proprii. În loc, Moise a început să caute ce este cel mai prețios pe pământ: „Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă!” (Psalm 90:12)

O legătură neclintită cu Dumnezeu

Singur cu Dumnezeu, Moise a învățat. El a învățat să păzească turma de oi care i se încredințase; le-a condus, a purtat cu ele și le-a căutat binele. Urmând poruncile lui Dumnezeu în inima sa, el a protejat oile de toate cărările nesigure și de toate animalele sălbatice. Deși nu știa în acel timp, dar asta îl pregătea pentru ziua în care nu va mai conduce oi, ci cetele poporului Israel.

Acestea erau zilele în care Moise a format o legătură de nezguduit cu Dumnezeu și a învățat să aibă încredere în El fără să se îndoiască. El a învățat ca David când era păstor: „Domnul e Păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!” (Psalm 23:1).

În final, a venit ziua în care Dumnezeu a văzut că Moise era pregătit de misiunea destinată lui. Puterea lui proprie fusese zdrobită de-a lungul anilor și el a devenit cel mai smerit și mai blând om de pe fața pământului (Numeri 12:3). Acum era mai înelept și mai puternic decât orice persoană în viață – pentru că devenise un slujitor, un reprezentant al lui Dumnezeu.

Începând de atunci, Dumnezeu i-a putut vorbi lui Moise direct despre voia Sa. Așa a început povestea care încă este considerată cea mai mare din istoria omenirii – Exodul poporului evreu din Egipt. Datorită acestei legături puternice cu Dumnezeu el și-a putut întinde mâna spre marea Roșie – la porunca lui Dumnezeu. Marea s-a despărțit, permițând poporului Israel să treacă în siguranță prin ea și să scape de armata egipteană.

Dumnezeu are nevoie de lucrători

Este mare nevoie și în zilele noastre. Mulți oameni sunt legați de propriul păcat și nu știu o cale de ieșire. Dumnezeu are nevoie de oameni care vor să treacă prin aceeași educație ca Moise ca să poată deveni păstori și exemple și astfel să poată conduce pe oameni în libertatea care este în Hristos.

Dumnezeu are nevoie de oameni care sunt păstori și exemple

Ești tu atent și asculți ce Dumnezeu vrea să te învețe, zi după zi? Vrei să te smerești sub călăuzirea și voia lui Dumnezeu, pe costul propriilor opinii și înțelegerii omenești? Dacă da, vei forma o legătură de neclintit cu Dumnezeu. În situațiile mici pe care nimeni nu le poate vedea, Moise a fost format ca un instrument în mâna lui Dumnezeu – a contat credincioșia ascunsă din viața zilnică. Datorită acestei atitudini smerite și blânde, Moise a putut să înlăture propriile gânduri, idei – natura lui revoltată, iar voia lui Dumnezeu a putut fi împlinită și El a putut fi slăvit.

„Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:17)

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.