Născut din nou

Născut din nou

Mulți oameni nu văd valoarea vieții lui Isus, iar cei mai mulți nu au nici credință să ajungă la aceeași viață pe care El a trăit-o. Trebuie să te naști din nou ca să vezi împărăția lui Dumnezeu.

3 minute ·

Mulți oameni nu văd valoarea vieții lui Isus, iar cei mai mulți nu au nici credință să ajungă la aceeași viață pe care El a trăit-o. Trebuie să te naști din nou ca să vezi împărăția lui Dumnezeu.

Drept răspuns, Isus i-a zis: "Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu." (Ioan 3:3) Această naștere din nou are loc în inima și gândirea noastră. După ce te naști din nou, vezi lucruri pe care nu le vedeai înainte, și toată viața primește o nouă perspectivă. Mai întâi primești simț pentru ceea ce duce la viață și pace și primești parte în înțelepciunea care aparține de lumea duhovnicească. Lucrurile la care aspirai din lumea aceasta, își pierd valoarea și însemnătatea.

Pavel a experimentat această naștere din nou, și descrie în Filipeni 3:7-8 ce a realizat aceasta: Dar lucrurile, care pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos. Posibilitățile pe care el le-a văzut prin Evangelie, i-au făcut alegerile ușoare. Haideţi să trăim într-o relație caldă și apropiată cu Dumnezeu, atunci vom avea o inimă căreia Dumnezeu poate să-i vorbească și în care poate să lucreze.

Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor, este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc Neamurile, jertfesc dracilor, şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtăşire cu dracii. Nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul dracilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa dracilor. (1. Cor. 10:19-21)

Tu nu poți primi ceva de la Dumnezeu dacă trăiești în părtăşie cu duhuri rele și cauți ceea ce aparține acestei lumi. Dacă Dumnezeu nu îți vorbește și dacă nu experimentezi descoperire și trezire în interiorul tău, înseamnă că tu ai gândurile și interesul în această lume. De aceea, fiecare creștin cu inima întreagă să vegheze asupra vieții sale și să se păzească ca să nu înceapă să aspire la lucrurile care sunt în afara chemării cerești. Ştim că oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu se păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el. (1. Ioan 5:18) Tu nu poți să trăiești ca ucenic, și în același timp să poftești la lucrurile mari din lumea aceasta. Acestea sunt izvoare necurate pentru viața ta, și te îndepărtează de la o părtășie mai adâncă cu Hristos și cu sfinții.

Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. (1. Ioan 2:15-17)

Extras din articolul «Devino un ucenic al lui Isus – o viață în biruință!»
septembrie 2006

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.