Născut din nou la o nădejde vie

Născut din nou la o nădejde vie

Învierea lui Isus și umplerea cu Duhul Sfânt a aprins speranța pentru toți ucenicii Lui - inclusiv pentru tine și mine! Citește mai mult!

2 minute ·

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie şi la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi …” 1 Petru 1:3-4.

Părea un moment întunecat atunci când Isus a fost crucificat și L-au dus la mormânt. Petru a crezut că s-a terminat totul. Jurase că nu-L cunoștea pe Isus și cu siguranță îl mustra conștiința pentru că el chiar Îl iubise din toată inima pe Isus. Dar el era slab - nu primise puterea Duhului Sfânt peste el. Dar apoi au mers femeile la mormânt și Isus nu era acolo! Ele au alergat apoi la ucenici și le-au istorisit: „Isus nu este acolo - a înviat!” - Nădejdea se aprinsese în Petru și în inimile celorlalți ucenici. Isus biruise moartea! Maistrul biruise moartea! Puțin mai târziu El li S-a arătat și o nădejde vie a intrat în inimile lui Petru și a ucenicilor - o speranță că acum puteau să-L urmeze pe Maistru.

Iar apoi, când au primit Duhul Sfânt, vedem că Petru a devenit un total alt bărbat - era curajos și vorbea cu putere și convingere cuvântul adevărului, încât mulți au tremurat și „li s-a înmuiat inima.” Era un Petru înnoit pe care îl vedeau: un om al lui Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt. El nu făcuse mult proges pe calea vieții încă, dar primise Duhul Sânt și parcă toată lașitatea și descurajarea îl părăsiseră. (Fapte 2).

Pavel scrie și el că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de descurajare și de frică, ci duh de putere. Acest duh de putere a venit peste Petru și peste ceilalți frați. Dar nu doar duhul puterii ci și duhul dragostei și a priceperii, încât ei puteau să le vorbească cuvintele vieții oamenilor. (2 Timotei 1:7). Acest duh de putere, dragoste și pricepere este înțelepciunea de la Dumnezeu care ne ajută și ne luminează ca să facem progres pe calea cea nouă și vie.

De aceea, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că am fost născuți din nou la o nădejde vie.

„Moartea a fost înghiţită de biruinţă.
Unde îţi este biruinţa, moarte?
Unde îţi este boldul, moarte?”
1 Corinteni 15:54-55.

Aceasta este nădejdea vie pe care Dumnezeu ne-a dat-o!

Acest articol este bazat pe o vorbire de-a lui Kaare J. Smith pe 22 octombrie 2018.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.