O încurajare convingătoare de a urmări dreptatea!

O încurajare convingătoare de a urmări dreptatea!

Neprihănirea trebuie să crească în viața noastră. Dar asta se poate întâmpla doar într-un singur fel.

3 minute ·

A urmări neprihănirea este calea vieții, pentru că „neprihănirea izbăveşte de la moarte” Proverbe 10:2

Primul pas spre viață este acela că nouă, prin credința în jertfa de ispășire, ni se socotește neprihănirea fără să fi făcut vreo faptă neprihănită. (Romani 4:3-6)

Urmăriți neprihănirea

Apoi, intenția este ca noi să începem să luăm parte la o neprihănire personală; neprihănire în viață, natură dumnezeiască, care este deasemenea o natură neprihănită. Dacă vrem ca asta să devină realitate, omul cel vechi trebuie să fie răstignit; trebuie să moară, pentru că omul cel vechi este, și va fi întotdeauna, nelegiuit și de neschimbat. Cu toate astea, chiar dacă este de neschimbat, nu are nici o importanță, pentru că prin credință el poate fi răstignit și omorât, sau lepădat, așa cum zice biblia. (Efeseni4:22-24; Coloseni 3:9)

Doar atunci putem începe să fim neprihăniți, când omul cel nou este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu în adevărată neprihănire și sfințenie. (Efeseni4: 22-24 )

Fiecare pas pe calea vieții este un pas în neprihănire. Progresul pe calea vieții este echivalentul progresului sau creșterii în neprihănire. De aceea este scris, „Oricine rosteşte Numele Domnului să se depărteze de fărădelege!” 2 Timotei 2:19. „Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El.” 1 Ioan 2:29. „Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu;” 1 Ioan 3:10. Și, „…urmăreşte neprihănirea.” 2 Timotei 2:22. Toate aceste îndemnuri nu pot însemna nimic altceva decât o neprihănire personală în faptele noastre.

Odată ce viața noastră nelegiuită este omorâtă, viața neprihănită a lui Dumnezeu ia loc în noi. Pentru fiecare creștere în neprihănire trebuie să fie o scădere în nelegiuire. Cu cât primim mai multă lumină de la Dumnezeu, cu atât vedem mai multă nelegiuire în gânduri, vorbe și fapte. Prin credință, primim astfel o creștere corespunzătoare în neprihănire. Facem un pas mai departe pe calea neprihănirii , care, într-adevăr, este calea vieții. „A face dreptate şi judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele.” Proverbe 21:3

Adevărată neprihănire

Nu este deajuns să ne plătim pur și simplu facturile, să înapoiem ceea ce am furat sau împrumutat, să ne declarăm toate veniturile la stat, etc., și să facem lucrurile care se încadrează în categoria neprihănirii așa cum se crede deseori. A urmări neprihănirea înseamnă să mergi mai departe; renunțând la dorințele și așteptările tale personale așa ca să poți face binele și ca cei din jurul tău să fie binecuvântați. În concluzie, înseamnă să te comporți cu ceilalți așa cum ai vrea și tu ca ei să se comporte cu tine. Inclusiv să împarți cu cei săraci, bolnavi, cei slabi – cei care nu au așa multă putere și care au mai puțină capacitate – când tu potrivit voia lui Dumnezeu, vei avea puterea, capacitatea, și ocazia de aface asta. (Efeseni 4:28, Psalm 112:9) Pentru că „Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit?” 1 Corinteni 4:7

Este un întreg ocean de neprihănire în Dumnezeu; neprihănire în toate direcțiile și gradele posibile! Așa că haide-ți să ascultăm îndemnul, Urmăriți neprihănirea”

„Cel fără prihană înverzeşte ca finicul şi creşte ca cedrul din Liban.” Psalmi 92:12-15

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.