O roadă căutată – bucurie

O roadă căutată – bucurie

Bucurie. un astfel de concept încă tangibil abstract. Un fruct al Duhului pe care fiecare persoană este în căutarea. Cum putem avea într-adevăr o bucurie de durată?

6 minute ·

Bucuria este un rod al Duhului. (Galateni 5:22) Să ne aruncăm o privire la rădăcinile, sursa acestui fruct. Există întotdeauna un motiv de bucurie. Pentru a putea lua parte la această bucurie, nu este suficient să se știe că există ceva numit "bucurie". Trebuie să știm cum să-l obțină. Nu vom urmări bucuria ca pe o comoară în sine; bucuria este plăcerea minții față de cea care a fost obținut. Prin urmare, nu vom urmări bucurie; dimpotrivă, noi trebuie să urmărim lucrurile care sunt plăcute lui Dumnezeu, iar acest lucru ne va da bucurie. Pavel spune: "urmărește neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea." 1 Timotei 6:11. Este inutil să căutăm bucuria în afară de aceste lucruri; este ca recoltarea de fructe dintr-un copac fără rădăcini. Cu toate acestea, ori de câte ori se găsesc aceste lucruri și sunt în creștere, plăcerea lui Dumnezeu se va odihni deasupra inimii, și tocmai bucuria credinciosului.

Când vine vorba de bucurie, există mulți oameni care doresc să o stăpânească fără aceste rădăcini. Aceasta este doar urmărirea și goană după o bucurie care nu se va ridica deasupra nivelului uman. Acest tip de bucurie nu are nimic de-a face cu bucuria pe care este un rod al Duhului. Această sârguință de bucurie sub o mantie de spiritualitate poartă cele mai mari pericole cu ea.

Predicatorul face tot posibilul pentru a stabili sentimentele întregului ansamblu în mișcare, în scopul de a produce bucurie. Acest lucru va duce la bucurie în organism și nu în spirit. Acest tip de bucurie, care este prelucrat în organism poartă cu ea toate poftele umane, care de multe ori ajung în formele cele mai firești, ale căror manifestări au provocat o mare durere pentru poporul lui Dumnezeu. Pentru a obține asamblarea într-un transport de bucurie este un obiectiv pentru mulți predicatori vanitoase, a căror glorie și faimă depind de cât de multe "întâlniri bucurandu-se", ei pot produce. Dar ei nu întreabă dacă această bucurie este un fruct de povestiri amuzante, glume sau alte mijloace firești. Prin urmare, ei pot face publicitate, de asemenea, "întâlniri", bucurându-în adunări, care sunt saturate cu nedreptate, datorii, imoralitate, lăcomie, și toate lucrurile rele. Dar Dumnezeu "nu poate suporta nelegiuirea și întâlnirea sfântă." Isaia 01:13. Ce responsabilitate astfel de oameni au forța care acest tip de bucurie pe partea de sus a toate acestea wretchedness! Mulți oameni cred că valoarea lor spirituală este în conformitate cu bucuria pe care le imaginează că au. Cu toate acestea, valoarea spirituală a unui om depinde de plimbarea cu puritate și adevăr.

Să ne uităm la unele dintre rădăcinile bucuriei în împărăția lui Dumnezeu.

1. "Cu toate acestea, nu se bucura în aceasta, că duhurile vă sunt supuse, ci mai degrabă pentru că se bucură numele voastre sunt scrise în ceruri." Luca 10:20. Această bucurie este un fruct de o minte umil și mulțumitor, pentru că Dumnezeu a luat această persoană din lume și l-au tradus în Împărăția Lui.

2. "Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea … Aceste lucruri am vorbit cu tine … ca bucuria voastră să fie deplină." Ioan 15: 10-11. Această bucurie este rodul ascultării de voia lui Dumnezeu. Fii ascultător, și vei avea bucurie. Iar cel care are această bucurie nu are nevoie să se străduiască să se bucure. Toate străduindu-se să se bucure este o dovadă că persoana nu este ascultător. Proclamăm ascultare față de Cuvântul, și bucuria va veni cu ascultare. Nu aveți nevoie să lucreze ansamblul într-o stare de euforie, atunci când vin în această bucurie. Ascultarea față de Dumnezeu este rădăcina care poartă tot felul de fructe prețioase.

3. "Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea; De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău, te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai mult decât tovarășii tăi "Evrei 1:. 9. O persoană care este uns cu untdelemn de bucurie, dacă el urăște nelegiuirea și iubește dreptatea. Am citit același lucru în Isaia 07:15, "și miere El Masa de branzica va mânca, ca El să știe să refuze răul și să aleagă binele." Resturi tot răul pe care este în lume, în tine, în biserică – de la platforma de vorbitor, precum și în adunare; piese de schimb nimic, iar Domnul va unge capul tău cu untdelemnul bucuriei. Din păcate, doar câțiva oameni au curajul de a refuza o nebunie, chiar dacă ei văd; De aceea, ei nu lua parte la această bucurie, fie, motiv pentru care au nevoie să-l caute în alt fel. Dar, dacă ar fi iubit dreptatea, ei ar fi respins tot răul au văzut. Aceasta este ceea ce înseamnă să iubești adevărul și iubirea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Este bucurie în corturile celor drepți.

4. "Ceea ce am văzut și am auzit noi declarăm vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi; și cu adevărat părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Isus Hristos. Si scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină "1 Ioan 1:. 3-4. Plimbare în lumină (1 Ioan 1: 7) Rezultate obținute în părtășie cu puritate. Părtășie cu puritate duce la plinătatea bucuriei. Oriunde ai părtășie în lumină, veți avea, de asemenea, iubire în Duhul. Acolo vei avea bucurie pentru că te iubim unii pe alții. Această bucurie nu este o bucurie zgomotos, dar o bucurie liniștită, care își are originea în încredere reciprocă pentru că te plimbi în lumină, și nimeni nu are nimic că el preferă să se ascundă în întuneric.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.