O viață plină de bucurie

O viață plină de bucurie

Mulți oameni își petrec toată viața lucruri care să îi facă fericiți, dar ce este bucuria și cum o putem experimenta?

4 minute ·

Chiar este posibil să trăiești o viață plină de bucurie în toate situațiile!

Simțurile vin și pleacă, dar bucuria este ceva mai mult decât un sentiment! Bucuria este o asigurare care vine din faptul că faci alegeri care sunt plăcute lui Dumnezeu. „Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi.” (Evrei 1:9)

Bucurie în necazuri

Bucuria nu apare doar în timpuri bune; conform Cuvântului lui Dumnezeu, ea poate fi experimentată și când suntem bolnavi, obosiți și în situații neplăcute. Iacov scrie să „privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări” (Iacov 1:2). Dar cum pot considera necazurile mele ca bucurie?

Următorul verset vine cu răspunsul: „ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.” (Iacov 1:3) Tocmai în momentele în care sunt preocupat cu situații care nu sunt ușoare – când nu mă simt bucuros și plin de energie, găsesc păcatul din natura mea care mă face nefericit. Găsesc nerăbdarea și nemulțumirea. Aceste timpuri de împotrivire sunt oportunități de a nega păcatul din natura mea ca el să fie înlocuit cu virtuți. Acesta este cu adevărat un lucru pentru care să te bucuri!

Această strofă dintr-una dintre cântările noastre, scrisă de un bărbat care a scris din inima și viața lui de creștin, sună așa:

“My joy to keep Your commandments
Through suff’rings Your glory attain.
Then nothing is able to harm me;
In all things salvation I’ll gain.”

(Elihu Pedersen, Ways of the Lord #283)

Bucurie din a sluji celorlalți

Am experimentat că devin bucuros când mă gândesc la dragostea lui Dumnezeu pentru mine și Îl ascult. Acest lucru mă afectează pe mine dar și pe cei din jurul meu. Cuvântul lui Dumnezeu spune să-i iubim și să slujim celorlalți. „Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.” (Filipeni 2:3-4). Când sunt concentrat pe simțurile, problemele, gândurile și opiniile mele, nu experimentez bucurie.

Bucurie din Cuvântul lui Dumnezeu

Cuvântul lui Dumnezeu spune să mă încred în El din toată inima mea. Bucuria vine din a căuta călăuzirea lui Dumnezeu, când am încredere că El va avea grijă de mine și îmi va direcționa viața conform voii Lui.

Este ușor să-mi urmez simțurile și înclinațiile mele umane, dar este nevoie de efort ca să fiu bucuros când situația sau starea mea de spirit îmi spun altceva. Trebuie să aleg; trebuie să mă rog după ajutor ca să fiu ascultător de Cuvântul lui Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu spune să îmi arunc toate grijile asupra Lui. Prin tugăciune, noi putem respinge toate gândurile grele, căci știm că toate situațiile prin care trecem lucrează spre cel mai mare bine al nostru: „Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre, căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.” (Romani 5:3-4). Bucuria este lumină. Este absența îngrijorării, îndoielii și grijilor pământești. Este rezultatul ascultării de Cuvântul lui Dumnezeu, rezultatul alegerii binelui și o răsplată pentru cere fac voia lui Dumnezeu – așa cum vedem și în viața lui Isus. Bucuria caută lucruri cu valoare eternă, în loc de bani, lucruri materiale, cinste sau o căsnicie și carieră ideală.

Fiecare alegere de a-L asculta pe Dumenzeu este un pas înainte, departe de păcat și întuneric și mai aproape de o bucurie care este mereu crescândă!

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.