Pace constantă

Pace constantă

„Însuşi Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toţi!

6 minute ·

„Însuşi Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toţi!” 2 Tesaloniceni 3:16.

Imaginează-ți că primești această pace cerească în inima  ta, o pace care mereu este prezentă în toate situațiile posibile, indiferent de circumstanțe!

Aceasta este calea nouă și naturală pe care vrea să ne-o dea Domnul Păcii. Atunci toate celelalte vor deveni ciudate și nenaturale. Împărăția lui Dumnezeu constă în dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. (Romani 14-17). Tot ce este în afara acestor lucruri nu se pot uni în această împărăție binecuvântată.

„Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!” Matei 5:9. Ceilalți au un alt nume – întreaga lume este plină de zarvă, neliniște și îngrijorare. „Cei răi n-au pace, zice Domnul.” Isaia 48:22. Domnul lor nu are pace să le dea, ci doar opusul păcii.

Domnul păcii, Isus Hristos, a avut întotdeauna pace. El era domn peste toate situațiile. Isus stătea în spatele corăbiei, dormind, în timp ce ucenicii erau agitați și înfricoșați din cauza furtunii. Isus le-a spus: Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi? Tot n-aveţi credinţă?” Marcu 4:37-41.

Isus a numit frica, necredință. Dacă avem o încredere de copil în Hristos, fiind total conștienți că El ne vede, ne iubește și aranjează toate lucrurile așa ca să lucreze spre binele nostru, atunci pacea lui Dumnezeu care depășește orice înțelegere ne va păzi inimile și mințile prin Isus Hristos. (Filipeni 4:7).

„Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul! Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei nu se teme şi nu încetează să aducă rod.” Ieremia 17:7-8. Da, așa este realitatea celor care se încred în Domnul și a căror nădejde este Dumnezeu. Ei sunt prețioși în ochii Lui și apar ca sori calzi, care sunt plini de bunătate, în această lume întunecată și rece.

Domnul păcii dă pacea Lui prietenilor Săi. Prietenii lui sunt cei care-L iubesc și păzesc poruncile Sale, îndeplinind tot ce El le poruncește. (Ioan 14:21, 15:14). Pacea nu poate fi separată de dreptate, de la a îndeplini poruncile Lui. De aceea scrie: „O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un rau, si fericirea ta, ca valurile marii.” Isaia 48:18.

„Multa pace au cei ce iubesc Legea Ta … Psalm 119:165.

„Celui cu inima tare, Tu-i garantezi pacea; da, pacea, caci se increde in Tine.” Isaia 26:3. Ce sigur și bine este să ai mintea stabilită în Hristos. Atunci vei avea mereu pace. Isus a spus că noi nu trebuie să ne îngrijorăm ca neamurile. (Luca 12:29).

Si apoi, cine dintre voi, chiar ingrijorandu-se, poate sa adauge un cot la lungimea vietii lui? Deci, daca nu puteti face nici cel mai mic lucru, pentru ce va mai ingrijorati de celelalte?” Luca 12:25-26. Noi nu putem reuși nimic prin neliniște și îngrijorare, chiar dacă ea este menită spre beneficiul și bucuria noastră și a celorlalți. Totuși, printr-o credință vie, viața devine bogată și interesantă, cu bucurie și pace, ce provin dintr-o nădejde vie.

Trebuie să fie pace la centrul de comandă pentru ca un război să fie câștigat. Astfel trebuie să fie și în inimile noastre pentru a putea duce războaiele Domnului și să obținem biruința. De aceea citim: „Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții.”” Proverbe 4:23.

Dacă vrem să avem o pace constantă, atunci trebuie să părăsim totul. Este imposibil să păstrăm pacea atâta timp cât avem așteptări și căutăm cinste. Trebuie să fim total consacrați Domnului păcii în duh, suflet și trup înainte să înceapă sfințirea. Atunci suntem separați și tăiați împrejur în inimă și gând – gata să slujim lui Hristos. Doar astfel poate El face o lucrare în noi.

Pacea și sfințirea aparțin împreună. Pace fără sfințire va rezulta într-o pace moartă, iar tu vei sfârși în adunarea celor morți. Omul care se abate de la calea întelepciunii se va odihni in adunarea celor morti.” Proverbe 21:16. Aici sunt majoritatea oamenilor azi. Predicatorii își pun membrii „sub sânge,” unde pot fi în siguranță față de toate păcatele. Tot ce trebuie ei să facă este să rostească un suspin înainte de a muri și vor fi în Mireasa lui Hristos, așa spun ei. Proorocii mincinoși reprezentau majoritatea în Vechiul Testament, și la fel este și în Noul Testament.

„Urmariti pacea cu toti si sfintirea, fara de care nimeni nu va vedea pe Domnul. …” Evrei 12:14. „Daca este cu putinta, intrucat atarna de voi, traiti in pace cu toti oamenii.” Romani 12:18. Noi vom fi întotdeauna sursa neliniștii, chiar și în lucrurile mici, dacă nu suntem eliberați profund de lume și de lucrurile din lume.

Citește Romani 14 și vezi cum Pavel i-a îndemnat pe romani să păzească pacea cu frații lor care ar putea fi mai slabi în credință sau de altă părere. În Romani 14:19 el scrie: „Asadar, sa urmarim lucrurile care duc la pacea si zidirea noastra.”

Isus este numit Prințul Păcii. Mia de ani va fi o împărăție a dreptății și a păcii, iar El va se va ridica împreună cu cei care au primit această împărăție în inimile lor acum.  „Uita-te bine la cel fara prihana si priveste pe cel fara viclesug; caci omul de pace are parte de mostenitori.” Psalm 37:37.

Acest articol a fost prima dată publicat pe norvegiană în publicația BCC „Skjulte Skatter” („Comori ascunse”) în iunie, 1968.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.