Paștele: Un nou timp a început

Paștele: Un nou timp a început

Sunt multe lucuri la care ne gândim când este vorba de Paște. De la vacanța cu soare, zăpadă și schiuri, la ouăle colorate. De la masa festivă la … da, să sperăm că tu și eu ne oprim la adevărata însemnătate a Paștelui.

3 minute ·

Sunt multe lucuri la care ne gândim când este vorba de Paște. De la vacanța cu soare, zăpadă și schiuri la ouăle colorate. De la masa festivă la … da, să sperăm că tu și eu ne oprim la adevărata însemnătate a Paștelui.

Paștele: Cineva a murit pentru noi ca să ne împace din nou cu Dumnezeu.

Sunt destui oameni care sunt voitori să-și dea viața pentru o persoană neprihănită, scrie Pavel în epistola lui către romani. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. Rom. 5:7–8.
Dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, scrie apostolul Ioan, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. 1 Ioan. 4:10.

Paștele: Cineva s-a ridicat din morți

De ce nu a putut moartea să-L țină pe Isus Hristos? Totul are, bineînțeles, de-a face cu viața pe care El a trăit-o pe pământ. Isus S-a născut ca om și a primit un corp la fel ca noi. De aceea, El a trebuit să sufere în ispite și astfel nu Și-a împlinit voia proprie, ci voia Tatălui Său. Faptul că Dumnezeu L-a înviat a treia zi era dovada că Isus nu a păcătuit niciodată. Acea zi a fost o zi a biruinței – ziua care a pus sfârșit nopții lungi în care păcatul și deznădejdea au domnit asupra omenirii. O zi de biruință asupra morții și împărăției ei.

Paștele: Un timp nou a început pentru toți cei care Îl iau pe Isus ca Domn în viața lor

Moise și profeții anunțaseră cu mult timp înainte că Hristosul trebuie să sufere şi că, după ce va fi Cel dintâi din învierea morţilor, va vesti lumină norodului şi Neamurilor. Fapt. Ap. 26:23.

Acum, Isus este Marele nostru Preot în cer care are milă de slăbiciunilor noastre; un Mare Preot care trăiește ca să Se roage pentru noi. De aceea, noi putem acum, ca și El, să suferim în ispite în loc să cedăm păcatului. Astfel ia sfârșit noaptea deznădejdii pentru noi. (Citește Evrei 2:5-18!)

Paștele: Isus ne-a iubit atât de mult …

Da, și dacă ni s-ar descoperi aceasta! Dumnezeu ne-a iubit atât de mult că nu Și-a cruțat Unicul Său Fiu, ci L-a predat pentru noi toți. (Ioan 3:16). Iată cât de mult ne-a iubit Isus Hristos! Atunci când acest lucru ni se descoperă, se trezește o dorință adâncă în noi de a răspunde dragostei Tatălui și a lui Isus cu o dragoste arzătoate din partea noastră. Haideți să răspundem jertfei și credinței lui Isus prin a face voia Lui și prin a trăi spre cinstea Lui în fiecare zi din viața noastră.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.