A patra promisiune extraordinară: Putere peste neamuri, un toiag de fier și luceafărul de dimineață

A patra în seria răsplăților noastre eterne

Scris de Kathryn Albig cu Bjørn Nilsen
A patra promisiune extraordinară: Putere peste neamuri, un toiag de fier și luceafărul de dimineață
 • A patra promisiune extraordinară: Putere peste neamuri, un toiag de fier și luceafărul de dimineață
 • Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiag de fier şi le va zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am primit şi Eu putere de la Tatăl Meu. Şi-i voi da luceafărul de dimineaţă.” Apocalipsa 2:26-28.

  Dumnezeu Își iubește creația. Păcatul a corupt totul, dar acum El are un plan ca să aducă totul la starea originară de perfecțiune și îi va răsplăti pe cei care Îl ajută ca să-Și împlinească planul.

  Păcatul s-a născut din cauza dorinței lui Satan de a se înălța peste Dumnezeu și asta a distrus armonia din cer. Acum Dumnezeu vrea ca tot păcatul să fie eradicat din creația Sa, așa ca să nu mai existe nicio posibilitatea ca el să se întâmple din nou.

  Așa că El a creat omul cu intenția clară ca el să domnească peste păcat. (Geneza 4:7). Tot planul lui pentru om a fost ca el să trăiască o viață unde urăște și se împotrivește păcatului și spune nu acestuia, timp în care spune da lui Dumnezeu – adică să biruie. O persoană care biruie păcatul în viața proprie dovedește că această cale a lui Dumnezeu este perfectă și această persoană participă la planul de a stârpi păcatul pentru toată eternitatea. Fiecare care face asta va gusta răsplăți bogate din această viață. Aceste promisiuni se aplică tuturor celor care biruie. 

  Putere peste neamuri – toiagul de fier

  Toți cei care biruie vor pe pământ cu Isus în mia de ani. (Apocalipsa 20:6). Asta va fi foarte special. Isus va domni din Ierusalim și va avea ceata Miresei împrăștiată pe tot pământul vindecând și restaurând. Lumea este plină de nedreptate. Vezi, de exemplu, dictatori, crime de război, sărăcie. Inocenții suferă. Nedreptatea este în floare în acest pământ, în fiecare nivel al societății. Este atât de multă nenorocire, atât de multă răutate în lume.

  Când începi să domnești asupra păcatului în viața ta, acesta este un teren de antrenament; aici primești putere.

  Și tu poți participa să pui toate aceste lucruri în ordine! Atunci vei avea nevoie de acest „toiag de fier.” Intri într-o situație și ncepi s-o repari.  Va trebui să „spargi niște vase.” O lume decăzută va începe să fie reabilitată.

  Este nevoie de antrenament înainte de a ține acest toiag de fier. Când vei începe să domnești asupra păcatului din viața ta, acesta este un teren de antrenament; aici primești putere. Cum poți participa la reabilitarea lumii dacă nu ai învățat să birui puterile păcatului și ale întunericului? Toiagul de fier simbolizează puterile enorme care vin odată cu o viață de biruință!

  Când vezi duferea și suferința suferită de atât de mulți, nu este asta asta o mângâiere să știi că, prin credincioșia ta personală, lucrezi să repari tot răul acesta mare?

  Luceafărul de dimineață

  Petru descrie luceafărul de dimineață ca cuvântul prorociei… ca o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre. (2 Petru 1:19)

  Cuvântul profetic este Cuvântul lui Dumnezeu, iar când permiți acestui cuvânt să strălucească în zonele întunecate din viața ta și să aducă la lumină păcatul care stă acolo, și ești smerit să primești acel har ca să birui păcatul pe care-l găsești, luceafărul de dimineață răsare în inima ta. Lumina înlocuiește întunericul și tu vei străluci mai mult și mai mult până când acel luceafăr al dimineții este al tău. Plinătatea luminii este ființa ta. (Proverbe 4:18).

  Nu este vorba doar de a birui păcatul ci de a deveni liber; de a deveni mai fericit și mai fericit. Lumina care o primești de la luceafărul dimineții radiază de la tine și ceilalți pot vedea viața lui Hristos în tine!