Pavel și Sila: întăriți în omul interior

Pavel și Sila: întăriți în omul interior

Te-ai întrebat vreodată cum de au putut Pavel și Sila să-și păstreze bucuria, deși erau în închisoare?

4 minute ·

În ciuda faptului că au fost bătuți și închiși, Pavel și Sila și-au putut păstra gândurile în Hristos Isus, rugându-se și cântând pentru lauda lui Dumnezeu, încât întreaga închisoare s-a zguduit, lanțurile s-au rupt și porțile s-au deschis! Cum au putut realiza așa ceva? (Fapte 16:22-35.)

Nu te uita la exterior!

„şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea …” Efeseni 3:16-19.

Circumstanțele exterioare au un efect profund asupra noastră, oamenii. Aceste circumstanțe pot fi extrem de variabile dar și foarte dificile. Omul nostru interior este relația noastră cu Dumnezeu și cu legile Lui. (Romani 7:22-23). Pavel se roagă ca noi să fim întăriți puternic prin Duhul Lui. Aceasta înseamnă să avem puterea de a păzi relația cu Dumnezeu și să medităm la legile Lui, ca să le putem asculta, indiferent de circumstanțele noastre exterioare. Dacă ascultăm Legea Duhului Vieții, suntem eliberați de păcat și moarte, iar necazurile noastre lucrează pentru noi o cantitate mult mai mare de slavă veșnică. (Romani 8:2; 2 Corinteni 4:17-18.)

Problema se pune dacă noi ne uităm la lucrurile care sunt vizibile sau invizibile. Cei care nu-și pot păstra legătura cu Dumnezeu privesc lucrurile exterioare și sfârșesc sub legea păcatului și a morții - astfel totul devine dificil, ca o povară prea grea de purtat. De aceea, este vital ca omul nostru interior să fie întărit de Duhul Sfânt - exact cum au fost Pavel și Sila.

„Ca voi, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi înțelege …” Pentru noi, oamenii, este cel mai greu să avem de-a face unul cu altul. Suntem foarte ușor scoși din dragoste de ceea ce se spune și se face, dacă nu avem temelia pusă în dragoste. În această stare nu putem percepe ce conduce la viață și pace. Însă, dacă suntem înrădăcinați în dragoste, avem puterea în omul interior de a asculta legile Duhului Vieții, indiferent de ce spune sau se face și înțelegem ce trebuie să facem ca să obținem viață și pace, datorită vocii Duhului Sfânt din inima noastră. (Romani 8:6.)

Circumstanțele exterioare ale lui Pavel și Sila

Dacă ne gândim la circumstanțele exterioare în care se afla Pavel când a dat îndemnul: „Bucurați-vă în Domnul, iarăși spun, bucurați-vă!” putem înțelege ce înseamnă să ai un om interior întărit. Când ne gândim mai bine la aceste aspecte, realizăm că îndemnurile lui Pavel au greutate mai mare.

Fără a fi influențat de necesitățile fizice și de nesiguranța în care trăia - dacă urma să fie condamnat la moarte sau nu - el a scos plinătatea lui Dumnezeu din omul său interior și a putut scrie epistolele către Efeseni, către Filipeni, etc. „Să fiți umpluți cu toată plinătatea lui Dumnezeu.” Acesta este tipul de îndemn pe care el l-a dat. Apoi scrie mai departe: „Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice înțelegere, să vă păzească inimile și gândirea în Hristos Isus.” (Filipeni 1:12-21; Efeseni 3:19; Filipeni 4:4-7.)

După cum vezi, acesta este secretul de a crește în Dumnezeu și către o viață fericită. Apoi rezultatul la toate circumstanțele noastre va fi glorios. Așa au putut Pavel și Sila să se roage și să cânte în închisoare. Putem vedea rezultatul lor. În plus, temnicierul și toată casa lui au fost mântuiți.

Acesta va fi și rezultatul nostru, indiferent de ce închisoare sau situație ne găsim, când Duhul întărește omul nostru interior, încât inimile și gândirea noastră să fie păzită în Hristos Isus. Atunci toate ușile se vor deschide și toate lanțurile vor cădea, așa ca în cazul lui Pavel și Sila

Acest articol a fost tradus din norvegiană și este o versiune ușor editată a unui articol care a fost publicat în revista periodică a BCC, Skjulte Skatter (Comori Ascunse) în Mai 1965, sub titlul „Omul interior.”
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.