Pilda celor zece fecioare

Pilda celor zece fecioare

O interpretare a pildei celor zece fecioare, unde Isus compară creștinii cu cinci fecioare înțelepte și cinci proaste.

8 minute ·

„Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau fără minte, şi cinci înţelepte. Cele fără minte, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn; dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase.” Matei 25:1-4.

Toate fecioarele au plecat să întâlnească pe Mire. Ele deja părăsiseră lumea, pentru a căuta lucrurile de sus, unde este Isus. (Coloseni 2:1-2). Ele și-au luat și candelele cu ele. Era doar o singură diferență între ele: cele înțelepte au luat ulei în vase pe lângă lampe; cele fără minte nu au realizat că au nevoie de ulei și în vase.

„Porunceşte copiilor lui Israel să-ţi aducă pentru sfeşnic untdelemn curat de măsline tescuite, ca să ţină candelele aprinse neîncetat.” Levitic 24:2.

Lampele reprezintă mărturia credinței. (Matei 10:27, 5:15) Ele nu pot străluci fără ulei, iar pentru a obține ulei, ceva trebuie zdrobit. Lămpile strălucesc din viață și învățătură – lucruri care lipsesc într-un grad mare. Mărturia credinței mele este că trebuie să merg pe urmele lui Isus, cel care „când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri” (1 Petru 2:21-23). Lampa mea nu va străluci dacă eu răspund cu batjocură. Dar, ca eu să nu răspund cu ocară, trebuie să se zdrobească ceva în interior – voia proprie, cinstea proprie. Dacă acestea sunt zdrobite, lampa mea va străluci.

Cele cinci fecioare fără minte aveau ceva ulei în lampă, pentru că au spus „ni se sting lampele.” Deci ceva trebuie să se fi zdrobit și în ele.

Lucrările firii

„Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.” Galateni 5:19-21

Acestea sunt fapte evidente, despre care toți știu că sunt păcate. Dacă facem astfel de lucruri, ceilalți nu vor crede în creștinismul nostru – lampele noastre nu vor străluci. Toate zece zdrobiseră suficiente măsline, căci toate zece erau fecioare. Totuși, cele cinci înțelepte nu s-au gândit doar să să-și aprindă candelele pentru prezent, ci s-au gândit și la vasele lor.

Aceste „fapte ale firii” sunt evidente în încercările din viața zilnică când suntem împreună cu alți oameni. Chiar și cele cinci proaste vor respinge aceste lucruri, așa încât lampele lor să strălucească, iar oamenii să nu le poată judeca. Dar în acel moment, ele sunt satisfăcute – lor nu le trece prin minte faptul că, acel ulei, primit în acel moment, arde în aceeași clipă. Cele cinci înțelepte, de cealaltă parte, se gândesc să adune ulei în vase. După încercări, în liniște, în ascuns, înaintea feței lui Dumnezeu, ele reflectează la faptele făcute. Ele văd acolo, natura lor omenească și o zdrobesc. Acolo, unde lampa nu strălucește, căci nu este nimeni prezent, pentru care ea să strălucească, uleiul se duce în vase. Aceasta este viața ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.

Cele fără minte erau satisfăcute când oamenii nu puteau să le judece. În exterior ele sunt pline de fapte bune. Ele întotdeauna se simt obligate să fie preocupate. Odihnă și liniște înaintea lui Dumnezeu? Nu, ele trebuie să facă altceva. Ele sunt ca Marta. În zelul ei, ea I-a slujit lui Isus, dar era sufletească; nu o putea înțelege pe Maria care stătea la picioarele lui Isus și aduna ulei în vas.

Zdrobește ulei pentru vasul tău

Când omorâm păcatul care ne îngreunează cugetul, acest lucru ne dă ulei în lampă. Vanitatea, căutarea de cinste, zgârcenia – toate aceste lucruri pe care oamenii le pot vedea, trebuie respinse și zdrobite, pentru ca lampa noastră să dea lumină. Cele cinci proaste sunt mulțumite cu atât. Acel om, care este satisfăcut cu starea sa spirituală, devine o astfel de fecioară.

Dar Duhul caută mult mai adânc. Dacă și tu vrei să ai ulei în vas, trebuie să ajungi în odihnă în omul interior ca să poți auzi vocea Duhului. Acolo El îți va da lumină și îți va arăta un grad mai adânc al păcatului decât tu ți-ai fi putut vreodată imagina. De aceea este vital să umbli în Duhul (Galateni 5:25) și să recunoști ce el îți arată, și să zdrobește acele lucruri. Cele cinci înțelepte văd valoarea acestei „vieți de vas;” ele o iubesc și astfel primesc ulei și în lampe și în vase.

Oamenii văd doar lampa noastră. Ei nu pot vedea vasul, pentru că este ascuns. Ei nu pot distinge între fecioare, deși ele văd că unele lampe au mai puțin ulei și nu strălucesc la fel de puternic.

Pentru a birui acele păcate, pe care Duhul ți le scoate la lumină din ascuns, înseamnă să nu faci faptele tale ca să fii văzut, ci pentru că-L iubești pe Isus, iar tot ce faci este pentru El. Dacă aceasta este atitudinea ta, atunci ești cu adevărat înțelept. Atunci vei fi răpit când Isus se întoarce ca un hoț pentru a-i lua pe cei care sunt gata. Vei fi îmbrăcat în haine albe și vei putea merge cu Isus și El îți va mărtrisi numele în fața Tatălui și a îngerilor Lui.

Noaptea adâncă și trezirea

„Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate şi au adormit.” Matei 25:5 Faptul că ele dormeau nu înseamnă că se pierduseră, ci poate însemna faptul că va veni un timp când nu vor mai putea lucra. (Ioan 9:4) Au fost forțate să fie tăcute.

„Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate şi au adormit. La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: "Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!"” Matei 25:5-6. Toate fecioarele au putut auzi strigarea, și toate s-au trezit și aveau nevoie de lampe. Și-au pregătit lampele, dar ca ele să ardă puternic în mijlocul nopții, era nevoie de mai mult ulei, nu doar ce era în lampă. În acel moment cele fără minte au realizat cu teroare că lampele li se stingeau. Acum au realizat ele ce neglijaseră și au încercat să ia ulei de la fecioarele înțelepte. Însă ultimele aveau doar ulei cât să le ajungă lor, și nu aveau destul să le dea și celorlalte. Cele proaste au trebuit să se ducă la vânzători – trebuiau să trăiască viața – să își ia timp să zdrobească măsline ca să primească ulei în vase.

Viața este lumina oamenilor; nimeni nu poate împrumuta lumină de la altul. Și azi sunt oameni care trăiesc în păcat și încearcă să se ascundă între creștini. Oamenii au încredere în ei pentru că participă la biserică și par oameni buni. Dar va veni un timp când se va dovedi ce sunt ei cu adevărat.

Când a venit Mirele, era prea târziu să cumpere ulei. Cele care erau gata au mers cu El. „Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare şi au zis: "Doamne, Doamne, deschide-ne!" Dar el, drept răspuns, le-a zis: "Adevărat vă spun că nu vă cunosc!"” Matei 25:11-12. Ele au umblat în fața oamenilor și nu au luat în considerare ce avea Mirele de spus. El nu le putea vorbi lor așa cum i-a vorbit Mariei. Isus nu le cunoștea.

Să ne trezim cu toții și să fim mai conștient în a aduna ulei în vasele noastre. Atunci vom fi socotiți vrednici să scăpăm de lucrurile care vor veni și vom sta înaintea Fiului Omului. (Luca 21:36).

Citește toată pilda celor zece fecioare în Matei 25:1-13.

Aceasta este o versiune editată a capitolului „Cele zece fecioare” din cartea „Mireasa și Curva și Timpurile din urmă,” prima dată publicată pe norvegiană în septembrie 1946 de „Skjulte Skatters Forlag.”
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.