Poftele mint!

Poftele mint!

Toți avem pofte în natura noastră care încearcă să ne înșele ca să facem răul. Cum putem fi salvați de acestea?

4 minute ·

„Poftele înșelătoare”

Apostolul Pavel descrie oamenii ca indivizi care în călătoria vieții lor se lăsă ușor păcăliți de „poftele înșelătoare.” Efeseni 4:22. Când poftele mă înșeală înseamnă că ele mă fac să cred un neadevăr.

Petru spune în 2 Petru 1:4 despre a fugi de „stricăciunea care vine din lume prin pofte.” Acesta este un adevăr care este ascuns celor mai mulți oameni. Toate problemele, toată nenorocirea, toată necredința, toată neliniștea, toate conflictele au la bază acest adevăr că oamenii sunt ținuți sclavi de poftele lor.

„De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre?” Iacov 4:1.

„Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare.” 1 Timotei 6:9. Poftele mă fac prost și îmi cuzează doar vătămare și pierdere.

În ce cred eu?

Următoarele versete din biblie ne arată că lupta noastră se duce între poftele din trupul nostru și voia lui Dumnezeu:

„Pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.” 1 Petru 4:2.

„Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.” 1 Ioan 2:17.

Bisericii din Tesalonic, Pavel le scrie că „Dumnezeu i-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.” 2 Tesaloniceni 2:13. Fără credință în adevăr nu există mântuire și nici sfințire.

Ce este adevărul în acest context?

Iacov scrie că „Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit.” Iacov 1:14. Eu trebuie să ajung la recunoașterea faptului că în natura sau firea mea locuiesc pofte și dorințe care încearcă să mă momească și să mă înșele spre a face ceva ce nu este spre câștigul meu. Dacă mă las păcălit de pofte, atunci eu cred o minciună. Mântuirea și sfințirea constau din a crede în adevăr - nu în minciună.

O strategie înțeleaptă de luptă

Am citit mai sus că noi suntem aleși pentru mântuire - prin credința în adevăr. Este imperativ ca în momentul ispitei să strig în interiorul meu: „Lucrul la care sunt acum ispitit încearcă să mă convingă că dacă accept sau experimentez ceea ce el îmi oferă - voi primi ceva care îmi va aduce bucurie și împăcare. Dar asta este o minciună! Adevărul este că, în loc ca pofta să-mi dea un „boost” de fericire, ea mă cufundă în abis, îmi ia bucuria vieții, mă leagă și îmi dă o conștiință pătată. Așadar - noi experimentăm exact opusul la ceea ce pofta încearcă să ne povestească. Poftele mint! Ce trist este să te uiți în urmă în viața ta și să constați că ai fost tot timpul înșelat!

Pavel spune în Galateni 5:24: „Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.” Aceasta este o atitudine a credinței, unde eu mă hotărăsc ca întotdeauna să consider toate poftele mincinoase! Așadar să spun „Nu!” minciunii! „Nu!” la a mai fi înșelat! „Nu!” la tot ceea ce mă distruge! Nu mai aplec urechea nicio secundă către minciună, ci doar către adevăr!

Aceasta este o strategie înțeleaptă de luptă care, în mod garantat va conduce la biruință asupra răului și va aduce creștere în bine.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.