Prima făgăduință exraordinară: Pomul vieții

Prima făgăduință exraordinară: Pomul vieții

Prima dintr-o serie de răsplăți veșnice.

4 minute ·

„Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: «Celui ce va birui îi voi da să mănânce din† pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 2:7)

Dumnezeu își iubește creația. Păcatul a corupt-o, dar acum El are un plan de a o readuce la starea original de perfecție, și El îi va răsplăti pe acei care Îl vor ajuta ca să ducă la îndeplinire acest plan.

Păcatul s-a născut din pricina dorinței lui Satan de a se pune pe sine deasupra lui Dumnezeu, și asta a distrus armonia cerului. Acum, Dumnezeu are nevoie ca păcatul să fie total eliminate de pe întreaga Lui creație, într-un astfel de mod încât să nu mai fie nicio posibilitate de a se întâmpla din nou.

Așa că El a creat omenirea cu acest scop special ca ei să stăpânească asupra păcatului. (Geneza 4:7) Întregul Lui plan este ca omul să trăiască o viață în care urăște și rezistă împotriva păcatului, și îi spune da Lui – să biruie. Unul care învinge păcatul în viața lui dovedește că calea lui Dumnezeu este desăvârșită, și este o parte din lucrarea de eliminare a păcatului pentru toată veșnicia. Fiecare care face aceasta va gusta beneficiile care vin în urma trăirii unei astfel de vieți. Aceste făgăduințe sunt valabile pentru toți cei care biruie.

Viață veșnică

Pomul vieții este cel care simbolizează viața veșnică.

Printre pomii din grădina Eden, Dumnezeu a așezat pomul vieții și pomul cunoștinței răului și al binelui. El a spus lui Adam și Evei că au libertatea de a mânca din oricare pom, cu excepția pomului cunoștinței. O regulă simplă.

Dar voi știți povestea. Eva a fost neascultătoare și totuși a mâncat din pom, fiind înșelată de Satan, în forma unui șarpe. Ea l-a convins pe Adam să facă la fel. Ei au ales voia lor proprie mai în loc de voia cea bună și desăvârșită a lui Dumnezeu, iar prin această faptă simplă, a intrat și păcatul în lume.

Dacă acum ar fi mâncat din pomul vieții, ei ar fi primit viață veșnică. Atunci păcatul ar fi intrat în veșnicie. Dumnezeu a tăiat accesul la pomul vieții „Astfel a izgonit El pe Adam, şi, la răsăritul grădinii Edenului, a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.” (Geneza 3:24) Ei și-au pierdut oportunitatea de a mai căpăta viață veșnică.

Dar, odată cu lucrarea lui Isus pentru noi, acum tu trăiești într-un timp în care tu din nou ai posibilitatea de a „mânca” din pomul vieții. Ce înseamnă asta? De fiecare dată când tu alegi să faci voia lui Dumnezeu în loc de voia ta, tu capeți ceva veșnic; ceva este adunat în inima ta care are valoare veșnică. De fiecare dată când reziști într-o ispită și învingi păcatul, tu iei o bucățică din fructul pomului vieții. Tu aduni pentru viața veșnică pe pământul nou pe care îl va creea Dumnezeu. (Apocalipsa 21:1)

Nu va exista niciun fel de păcat acolo, nici măcar ispita de a păcătui. Viața veșnică cu Dumnezeu este răsplata pentru învingerea păcatului!

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.