Promisiunea pe care ne-a făcuto Dumnezeu…

Promisiunea pe care ne-a făcuto Dumnezeu…

Știi făgăduințele pe care noi le avem, pe care nici cei mai credincioși oameni din vechiul legământ ne le aveau?

4 minute ·

Evrei 11:39-40

Evrei 11 este despre eroii credinței. Este foarte interesant să citim despre credincioșia lor, și despre credința pe care ei o aveau. Dar este scris că „Toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce le fusese făgăduit.” Evrei 11:39. Deci, care este făgăduința pe care acești eroi nu au primito? Acești bărbați și femei care au stat tari în credință și în dragostea lor arzătoare pentru Dumnezeu, până la moarte. Ce a fost ceea ce ei nu au primit, dar la care putem ajunge noi? Pentru că stă scris în ultimul verset: „pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârşire fără noi.” Evrei 11:40

Asta pentru că atunci când a venit Isus, a venit un timp complet nou peste pământ, cu noi posibilități. El a venit cu Evanghelia. Și evanghelia este asta că noi putem fi transformați, putem fi făcuți după imaginea Fiului. (2 Corinteni 3:18; Romani 8:29) Putem fi părtași roadelor Duhului, care sunt virtuțile lui Isus Hristos.

Posibilitățile în Hristos!

Asta era imposibil înainte de Hristos. Atunci, ei puteau primi binecuvântări pământești prin frica de Dumnezeu. Ei au primit desigur viață veșnică și iertarea păcatelor. Dar era complet diferit față de ceea la ce putem ajunge noi acum. Înainte ei trebuiau să vină la Dumnezeu cu jertfe de animale pentru ca păcatele să le fie iertate. Dar trebuiau să facă asta din nou și din nou, pentru că ei nu puteau deveni liberi de natura lor. Asta era imposibil pentru lege. Dar când a venit Isus, atunci ceea ce înainte era imposibil prin lege a devenit posibil. (Romani 8:1-4) Asta este o învățătură nemaipomenită.

Acum pot veni la Isus și pot bea din apa vie care era în Duhul Lui. Și eu însumi pot primi acest Duh în mine! Acesta poate să conducă către veșnicie pe cei ce mă aud și mă văd, așa ca păcatul să fie omorât. Evrei au avut făgăduințe mari în timpul în care au trăit. Dar noi am primit făgăduințe mult mai mari în timpul nostru! Mulți oameni din zilele noastre nu văd asta. Dar Petru a scris despre asta chiar cu 2000 de ani în urmă, despre „făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.” 2 Petru 1:4. Asta este incredibil, și așa va deveni și cu noi!

Dumnezeu a pregătit un oraș în veșnicie pentru acești eroi ai credinței, și împreună cu noi vor ajunge și ei la ceea ce era imposibil în vechiul legământ. Vom fi împreună cu ei o veșnicie de veșnicii și vom împlini ceea ce ei nu au primit atunci. Ne așteaptă o slavă mare în Isus Hristos! Și când se va întoarce Isus și va începe o nouă eră, atunci plinătatea slavei Duhului va umple pământul și va fi o binecuvântare mare pentru oameni și pentru animale. Nici animalele nu se vor mai mânca între ele! Copiii vor putea merge pe lei, ș.a.m.d. Un Duh al vremii total nou va veni peste Pământ.

Atunci prințul acestei lumi va fi terminat; el va fi prins în lanțuri. Duhul lui Isus va ieși la iveală, și împreună cu Isus vom șterge lacrimile și vom pune în regulă lucrurile oamenilor pentru veșnicie. Aceasta este nădejdea noastră mare, și pentru asta trăim noi.

Acest arcicol se bazează pe vorbirea lui Kaare J. Smith din data de 13 Martie, 2019.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.