Promisiuni eterne pentru cei care biruie

Răsplata pentru o viață biruitoare este indescriptibilă.

Scris de Kathryn Albig
Promisiuni eterne pentru cei care biruie
 • Promisiuni eterne pentru cei care biruie
 • Când apostolul Ioan a experimentat descoperirea de pe insula Patmos, Isus i-a dat mesaje ca să trimită celor șapte biserici. Fiecare dintre acele scrisori era concluzionată cu o promisiunea unei răsplăți pentru cei care biruie. Făgăduințe slăvite pecare noi, oamenii – cu o înțelegere și percepere omenească, nu le putem cuprinde.

  Este atât de important pentru noi să ne concentrăm pe răsplata care aparține celor care biruie, ca să primim, cu adevărat, o viziune a scopului vieții noastre – de ce se merită să trăim o viață de ucenic. Ca atunci când suntem în acele situații unde simțim că suntem „presați din toate direcțiile;” (citește 2 Corinteni 4:8-11), când simțim că suntem „întristați de diferite necazuri” (1 Petru 1.6), să ne putem bucura cu adevărat!

  „Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.” (Romani 8:18)

  Cel ce va birui

  Hai să numim câteva promisiuni date de Isus în Apoclipsa:

  Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 2:7)

  Viață veșnică cu Tatăl și Fiul!

  „Pe cel ce va birui…Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu si numele cetatii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are sa se coboare din cer de la Dumnezeul Meu, si Numele Meu cel nou.”” (Apocalipsa 3:12)

  Noul Ierusalim este Mireasa lui Hristos (Apocalipsa 21:2, 9:11). Scriind pe noi Numele lui Dumnezeu, numele Noului Ierusalim și Numele Său nou, Isus ne revendică să fim ai Lui; este o confirmare că aparținem împreună cu El și cu Tatăl Lui.

  What all of these promises add up to is a rich eternity.

  „Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatal Meu pe scaunul Lui de domnie.” (Apocalipsa 3:21)

  Vom domni împreună cu Isus!

  Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu.” (Apocalipsa 21:7)

  O viziune cerească

  Ochii noștri nu mai pun preț pe lucrurile pământești pentru că am primit un lucru mult mai mare către care să privim. Când credem cu adevărat în slava care îi așteaptă pe cei curați și care au fost testați credincioși, suntem umpluți cu un duh de așteptare. Atunci vedem că împărăția noastră nu este din lumea aceasta. (Ioan 18:36). Viața noastră este trăită în dreptate, așteptând cu nerăbdare ziua în care vom fi uniți cu Isus și vom primi răsplata eternă.

  Și „răsplată” nu este un cuvânt destul de puternic pentru ce vom experimenta noi în veșnicie. Poți căuta în toate limbile să găsești un cuvânt potrivit ca să descrii cât de minunat va fi, și tot nu vei putea descrie pe deplin. Când credem în asta, atunci este ușor să „privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări,” (Iacot 1:2) Cândește-te la rezultatul final!

  „Osteneală și necazuri, o, prietene sunt ușoare acum, slavă peste slavă prin acestea vom primi – preschimbați asemeni Lui!” (din cartea de cântări Căile Domnului #179)

  Cum devii un biruitor

  Ce trebuie să biruim? Păcatul; poftele din fire, cum spune pavel în Galateni 5:24. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.” Și cum facem asta? Cum facem ce a făcut Isus în timpul Lui pe pământ?

  Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. (Evrei 4:14-16)

  Noi vom primi îndurare, har și ajutor ca să ne împotrivim păcatului; să biruim.

  Isus a biruit când a fost ispitit să păcătuiască și la fel putem și noi; putem merge la tronul de har și să strigăm în rugăciune când suntem în nevoie. Atunci vom primi îndurare, har și ajutor ca să ne împotrivim păcatului – să biruim. Atunci vom primi conținut în viața noastră – lucru care ne va duce în veșnicie.

  Viață veșnică

  Suma tuturor acestor făgăduințe este viață veșnică. Viață veșnică unde nu este nici păcat, nici ispită. Nu vom experimenta altceva decât bunătate, pace, dragoste, bucurie; toate roadele Duhului pe care deja începem să le culegem de pe pământ. (Galateni 5:22-25) Vom fi împreună cu cei care au fost biruitori; împreună într-o vșenicie pe care nici nu ne-o putem imagina.

  Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: “Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: “Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: ‘Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.’ (Apocalipsa 21:2-5)

  Ce viitor avem înainte – ce nădejde! Rezistă! Nu ceda! Fixează-ți privirea spre lucrurile eterne! Noi să fim biruitori activi în viața noastră. Cunoști prețul pentru care lupți, acum du-te și fă-te vrednic de el!