Legământul și promisiunile: de ce merită să fii ascultător

Legământul și promisiunile: de ce merită să fii ascultător

Când intri într-un legământ cu Dumnezeu, așa cum Isus a făcut când a fost om, primești făgăduințe incredibile în viața ta!

4 minute ·

„Aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.” Efeseni 2:12.

Israel avea un legământ cu Dumnezeu, iar acest pact le-a oferit multe făgăduințe slăvite. Dar dacă ei trădau pactul, venea pedeapsa peste ei. Dumnezeu le-a dat anumite porunci pe muntele Sinai pe care ei trebuiau să le țină.

Un nou tip de legământ se înființează

Isus s-a născut între oameni și când a intrat în lume El spune: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup; n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: 'Iată-Mă, în sulul cărţii este scris despre Mine, vin să fac voia Ta, Dumnezeule!'” Evrei 10:5-7.

Acesta era pactul făcut de Isus cu Tatăl Său. Nu avea doar scopul de a ține câteva porunci, ci să facă voia Tatălui. Aici nu existau granițe. Ca să învețe ascultare, Isus a trebuit să Se aducă pe Sine ca jertfă. (Evrei 5:8; Evrei 9:14). El a trebuit să-Și predea voia - a trebuit să moară ca să împlinească voia Tatălui. (Ioan 6:38). Și în puterea sângelui unui Legământ veșnic, Dumnezeu L-a înviat din morți pe Marele Păstor al oilor, Domnul nostru Isus Hristos. (Evrei 13:20). Făgăduințele acestui pact sunt mult mai mari decât ale Legământului Vechi.

Dumnezeu nu a putut înființa acest Legământ nou cu un popor, ci Isus spune: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.” Ioan 10:27. Acest lucru nu este valabil doar pentru iudei, ci prin propovăduirea Evangheliei lui Hristos, toate aceste oi se adună din toate popoarele și țările. Isus a spus: „Și ei Mă urmează.” Ei intră în același legământ ca Isus. Botezul este o mărturie al acestui lucru. „Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?” Romani 6:3-5. Aceasta reprezintă moartea asupra voii proprii, ca noi să putem umbla într-o viață nouă - după voia Tatălui, precum Isus. Atunci Isus devine Păstorul nostru și noi primim din același sânge al Legământului, care ne dă și nouă dreptul la învierea din morți. Aceasta este răpirea, când Îl vom întâlni pe Isus în ceruri. (1 Tesaloniceni 4:16-17).

Făgăduințele Legământului

Dacă suntem credincioși în pactul făcut, atunci toate promisiunile acestuia se împlinesc în noi - primim drept la ele. Citește despre ele și ai să vezi că te încălzești în inimă dacă crezi. Nu trebuie să te îngrijorezi deloc cu privire la existența ta pământească. Îți va fi dată pe deasupra, când împlinești voia lui Dumnezeu. (Matei 6:31-34). În acest fel primești natură dumnezeiască și fugi de toată stricăciunea din lume. (2 Petru 1:4). Devii un moștenitor al lui Dumnezeu și vei fi proslăvit împreună cu Isus. (Romani 8:17). Vei sta pe tron cu El, așa cum și Isus a stat cu Tatăl pe tronul Său. (Apocalipsa 3:21). Și putem continua mai departe... „Dar, după cum este scris: 'Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.'” 1 Corinteni 2:9.

Cel care-L iubesc sunt cei care păzesc poruncile Lui. (Ioan 14:15). Ei sunt credincioși legământului - așa cum a fost și Marele Păstor al oilor și ei vor trăi cu El în toată slava. (2 TImotei 2:11-12).

Articolul a fost pentru prima dată publicat sub numele „Legământul și făgăduințele” în revista „Skjulte Skatter” (Comori Ascunse) în septembrie 1964.
©Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.