Răzbunarea pe păcat te poate face un cuceritor

Răzbunarea pe păcat te poate face un cuceritor

Ești sătul să fii rob al poftelor tale, deși știi că este rău? Tu ai nevoie de răzbunare – o ură pură și profundă ce-ți revoltă întreaga ființă împotriva păcatului în viața ta!

8 minute ·

Ai un păcat care te-a chinuit mai multe luni, sau chiar ani? Ești sătul și obosit să fii un sclav al poftelor tale, deși știi că este rău? Tu ai nevoie de răzbunare – o ură pură și profundă ce-ți revoltă întreaga ființă împotriva păcatului din viața ta!

„Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.” 1 Petru 5:8.

Știm că creștinismul este război. Știm că scopul dușmanului nostru este să omoare, să fure și să distrugă. Și el are mii de ani de exercițiu. Fiecare dintre noi am suferit pierderi din cauza diavolului într-un fel sau altul.

Mulți dintre noi am pierdut timp din viețile noastre, timp pe care nu-l vom primi niciodată înapoi, timp pierdut în sclavie sub păcat și sub ascultare de poftele și dorințele la care Satan ne ispitește. Unii dintre noi am pierdut prieteni sau membri ai familiei, persoane iubite, care au fost răpite de capcana lui Satan. El i-a controlat și i-a făcut să întoarcă spatele lui Dumnezeu și să trăiască după poftele și plăcerile lor. Satan ia, fură și răpește cât de mult poate. El este un amăgitor care vrea să întoarcă toată lumea cu spatele la Dumnezeu. Dar este total posibil să îl oprim și să-l expediem în direcția opusă.

Întoarce sorții luptei!

Direcția luptei se poate schimba într-o clipă, când realizezi adevărul care este în Cuvântul lui Dumnezeu. „De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.” Efeseni 6:13.

„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui.” 2 Corinteni 2:14.

Creștinul este un soldat al lui Dumnezeu cu toate puterile cerului în spatele lui – puteri menite să zdrobească și să cucerească dușmanul până când acesta rămâne ca praful sub tălpile lui. Un creștin se înarmează când citește Biblia și se roagă la Dumnezeu cu frică și cutremur. Astfel el primește armele de care are nevoie ca să întoarcă lupta împotriva lui Satan și să-l facă învins.

Dacă ai suferit înfrângeri și pierderi din cauza diavolului, atunci ia-ți Biblia și înarmează-te pentru război. Predă-te la ascultare totală de Dumnezeu, indiferent de ce se întâmplă și de cum stau lucrurile. Hotărăște-te să faci totul pentru a rămâne în picioare, iar apoi stai pe poziții, stai în picioare! Nu este intenția lui Dumnezeu ca noi să ne trudim și să plecăm cu coada între picioare, sclavind sub păcat. Noi putem duce un război împotriva diavolului, un război care poate fi câștigat, un război pentru libertate totală de tot păcatul conștient!

„Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.” Romani 6:12,14.

Răzbună-te pe păcat!

Acum este timpul ca războinicii lui Dumnezeu să se răzbune pe păcat. Gândește-te la tot ce Satan ți-a răpit, tot ce a distrus. Nu este destul? Nu crezi că a fost prea mult? Nu ai petrecut destul timp făcând voia neamurilor? (1 Petru 4:3). Nu ai plătit destul prețul păcatului?

„Căci în inima Mea era o zi de răzbunare şi venise anul celor răscumpăraţi ai Mei.” Isaia 63:4. Fă ca această zi de răzbunare să intre și în inima ta așa cum a fost și în inima lui Isus. Fă ca același duh de urgie împotriva diavolului, de care Isus a fost posedat întreaga viață, să intre în tine așa cum a fost în El! Gata cu păcatul! Nu mai este nici măcar o opțiune!

Alege să respingi propriile pofte și dorinți păcătoase și să le răspunzi clar „NU!” de fiecare dată! Fă-ți o juruință – că Satan va suferi înfrângeri provocate de mâna ta, în fiecare zi, de azi înainte! Destul e destul. Poate el a câștigat multe victorii până acum, dar acum a primit un dușman în tine. Transformă toată durerea, mânia și tristețea cauzate de pierderile tale, în determinare, credință și zel împotriva lui Satan.

Odată ce te umpli cu această indignare dreaptă, acest zel dumnezeiesc și acea dorință arzătoare de a-l face pe Satan să plătească pentru ce a distrus, atunci viața ta va atinge un punct de întoarcere și poți să începi să lovești în direcția opusă.

Provoacă un contraatac

„Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.” 2 Corinteni 10:4.

Noi, oamenii, suntem creaturi foarte slabe. Satan este un înger puternic decăzut, care are puteri mult peste tot ce putem noi presta. Însă este ușor să uităm că și noi avem acces la putere. Satan poate fi puternic, iar poftele și ispitele care ne chinuie sunt insurmontabile, dar Dumnezeu este Creatorul întregului univers, cu tot ce este în el. El are putere să facă tot ce dorește, și Dumnezeu dorește să ne ajute ca să biruim pe diavol.

Deci provoacă un contraatac asupra lui Satan. Fă-l să plătească pentru toată durerea și suferința pe care a adus-o în această lume; faci asta prin a lupta împotriva păcatului din viața proprie. Începe lucrarea de a desrădăcina toate gândurile și dorințele rele care se ridică în tine prin a spune „nu” lor, și astfel, ele să nu crească. (Coloseni 3:5).

Umple-te cu Cuvântul lui Dumnezeu. Petrece timp citind Biblia. Gândește-te la alții. Roagă-te pentru ceilalți. Roagă-te pentru tine. Devino un războinic al rugăciunii, luptând pentru frații și surorile tale cu strigăte mari și lacrimi, ca Satan să nu primească putere asupra lor.

Fii o lumină în întuneric. Vorbește despre Cuvântul lui Dumnezeu. Trăiește o viață de biruință asupra propriilor tendințe păcătoase, ca oriunde mergi să risipești umbrele distrugerii lui Satan și să răspândești lumina și nădejdea evangheliei! Devino o persoană care, când ești prezent, planurile și capcanele lui Satan sunt dezvăluite și expuse. Satan are putere doar unde oamenii îi permit.

Sunt multe feluri de a fi un războinic al lui Hristos. Dar toate se întorc la același lucru – de a fi ascultător de Dumnezeu. El este generalul armatelor cerului, unde și tu ești inclus ca un simplu soldat. Fără El nu am avea nici o șansă să ne împotrivim lui Satan. Dar când urmăm ordinele Lui, oricare ar fi ele, diavolul nu are nici o șansă.

„Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. 

Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri…” Efeseni 6:10-18.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.