Roadă a Duhului: Îndelungă răbdare

Roadă a Duhului: Îndelungă răbdare

Știai că Cuvântul lui Dumnezeu spune că o persoană îndelung răbdătoare este mai mare decât cel puternic?

3 minute ·

Cuvântul lui Dumnezeu dărâmă și zidește. Dărâmă răul din noi ca să facă loc pentru bine. Dărâmă mânia și face loc pentru îndelungă răbdare și finețe.

Trebuie să aruncăm mai întâi hainele vechi pentru a ne putea îmbrăca cu cele noi. Ca ființe umane naturale, noi preferăm să fim îmbrăcați. Ne place să posedăm toate virtuțile bune fără să fim nevoiți să ne predăm viciile. Totuși, este bine să știm că suntem zidiți în același grad în care procesul de dărâmare are loc în noi.

De aceea, îndelunga răbdare crește în același grad în care mânia și temperamentul iute sunt zdrobite. Noi avem oportunitatea de a învăța de la îndelunga răbdare a lui Dumnezeu cu noi. El lucrează zi și noapte să ne aducă sfinți și fără pată. Trebuie să folosim aceeași îndelungă răbdare când lucrăm cu un suflet. Nu merge așa de repede când trebuie să-i conduci pe oameni la dreptate. Oamenii sunt încrezuți și încăpățânați și este nevoie de multă indulgență și răbdare ca să-i ducem la țintă.

Îndelunga răbdare este o roadă a Duhului. (Galateni 5:22). Aceasta este o dovadă că nu primim această răbdare într-o zi, ci prin a trăi în Duhul și prin a ține pe cruce toate tendințele rele, devenim îndelung răbdători – puțin câte puțin.

Este scris: „Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz, şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi.” Proverbe 16:32. Un om puternic este acela care a făcut o faptă pe care o persoană obișnuită nu poate să o facă. Când o persoană a ajuns atât de departe că este îndelung răbdătoare, ea a avansat mai mult decât majoritatea oamenilor au făcut-o vreodată. O astfel de persoană a fost răstignită cu Hristos o perioadă lungă și, astfel, a primit biruință asupra sinelui. Datorită faptului că viața ei a fost distrusă, viața lui Dumnezeu, împreună cu îndelunga răbdare, a crescut mult. O astfel de persoană este mai mare decât un om puternic.

Acest articol a fost prima dată publicat pe norvegiană în revista periodică a BCC „Skjulte Skatters” (Comori Ascunse) în februarie 1930.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.