Roagă-te pentru pacea Ierusalimului!

Roagă-te pentru pacea Ierusalimului!

Dacă vrem sa înțelegem ceea ce se întâmplă în Estul Mijlociu în timpul nostru, atunci noi trebuie să cunoaștem Biblia; Vechiul Testament conține istoria Israelului și modul lui Dumnezeu de a se purta cu poporul evreu.

4 minute ·

Dacă vrem sa înțelegem ceea ce se întâmplă în Estul Mijlociu în timpul nostru, atunci noi trebuie să cunoaștem Biblia; Vechiul Testament conține istoria Israelului și modul lui Dumnezeu de a se purta cu poporul evreu. Noi trebuie de asemenea să cunoaștem și fapte istorice referitoare la ce s-a întâmplat în Estul Mijlociu în ultimele sute de ani.

Fiind creștini care cred în Biblie, noi vedem statul Israel ca un semn că profețiile vechilor profeți din Vechiul Testament se împlinesc în zilele noastre. Isus însuși spune în Luca 21:29-31: Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii. Când înfrunzesc, şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape. Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Smochinul este simbolul Israelului ca națiune.

Israel: poporul lui Dumnezeu

Dumnezeu a avut și încă are propria cale cu Israel ca popor. Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor, care să-I poarte Numele. Şi cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: „După aceea Mă voi întoarce şi voi ridica din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărâmăturile şi-l voi înălţa din nou: pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate Neamurile peste care este chemat Numele Meu, zice Domnul, care face aceste lucruri şi căruia Îi sunt cunoscute din veşnicie.” Fapt. ap. 15:14-18.

Cu statul Israel vedem că „cortul decăzut al lui David” este pe cale de a fi înălțat din nou în timpul nostru. Prin acest fel de a-și descoperi bunătatea și credincioșia Lui față de un popor, Dumnezeu vrea să îi atragă pe oameni ca să-L caute. Dumnezeu nu Și-a lepădat poporul chiar dacă ei nu L-au primit pe Isus ca Mesia. Rom. 11:1. Ca „măslin sălbatic” suntem noi, neamurile, plantați în măslin, și „am primit sevă din rădăcină” v. 17. Tot Vechiul Testament își are rădăcinile în poporul evreu. Din aceste „rădăcini” și din această „sevă” noi, ca creștini din neamuri, putem primi mângâiere, putere și hrană pentru viața noastră creștină. Noi nu avem nici un motiv să ne „fălim” față de iudei. Chiar dimpotrivă! v. 18-21.

Sub protecția lui Dumnezeu

Făgăduințele lui Dumnezeu pentru Avraam s-au împlinit. El l-a primit pe Isac. Făgăduințele lui Dumnezeu pentru Israel se împlinesc. Ei și-au primit țara înapoi după două mii de ani de „umblare în pustie”. Țara este cultivată și pustia înflorește. Statul Israel este înconjurat de mulți dușmani, dar este sub protecția lui Dumnezeu. Isaia 41:14 și 32:17-18.

Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, şi voi aduce înapoi pe prinşii voştri de război; vă voi strânge din toate neamurile şi din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, şi vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Ier. 29:14. Acesta este unul dintre multele locuri din Scriptură care vorbește despre acest lucru și vedem că se împlinește. Să ștergi Israelul ca popor este la fel de imposibil cu a opri soarele să mai strălucească în timpul zilei sau să oprești luna și stelele să mai strălucească în timpul nopții. Citește Ieremia 31:35-37.

Cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru oamenii care trăiesc în Orientul Mijlociu azi, fie că sunt iudei sau alte tipuri de popoare, este să susținem statul Israel și să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. 

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.