Rugăciunea și motivele rugăciunii

Rugăciunea și motivele rugăciunii

Când ucenicii l-au rugat pe Isus să-i învețe să se roage, El i-a învățat înainte de toate motivele care trebuie să fie în spatele rugăciunii noastre și care sunt primele lucruri pentru care trebuie să ne rugăm.

3 minute ·

Când ucenicii l-au rugat pe Isus să-i învețe să se roage, El i-a învățat înainte de toate motivele care trebuie să fie în spatele rugăciunii noastre și care sunt primele lucruri pentru care trebuie să ne rugăm.

Primul lucru pentru care au trebuit să se roage a fost: Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta. Luca 11,1 ș.a.m.d. El ascultă asemenea rugăciuni. Citim în Iacov 4,3 că este posibil să te rogi rău, pentru a risipi în poftele tale, de exemplu în pofta după cinste.

Roagă-te în Numele Tatălui

Numele Tatălui! Nu este vorba despre numele nostru. Împărăția Lui! Neprihănirea, pacea și bucuria Lui. Nu «regatul» noastru. Voia Lui! Ea este bună, plăcută și desăvârșită (Rom.12,2). Nu, voia noastră proprie, care nu este nici bună, nici plăcută și nici desăvârșită. Aici vedem noi dorința interioară, adevărată a unui ucenic adevărat al lui Isus Hristos de a trăi o viață plăcută lui Dumnezeu și vedem motivele rugăciunii lui/ei.

Când citim rugăciunea Marelui nostru Preot, Isus în Ioan 17, vedem ceea ce Îi stătea Lui pe inimă. Aici El se roagă pentru Sine Însuși, pentru apostoli și pentru toți credincioșii din toate timpurile. Te-am proslăvit pe pământ, spune El în rugăciunea Lui către Tatăl (v.4) și continuă: am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac. Aici vedem o rugăciune care este complet curată de motivele proprii.

Când Pavel își exprimă dorința și nădejdea, totul se rezuma la acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viaţa mea, fie prin moartea mea. Fil. 1,20.

Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Iac. 4,6 Aceasta este o lege principală în împărăția cerurilor. Este inutil să te rogi împotriva legilor lui Dumnezeu. Rugăciunea ta va fi una zadarnică, și ne este amintit în Prov. 28,9: Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte Legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă.

Ajutor la vreme de nevoie

I În Evrei 4, 15-16 citim că Marele nostru Preot Isus Hristos a fost ispitit în toate la fel ca și noi, și de aceea noi suntem invitați să mergem cu mare îndrăzneală la tronul de har, pentru a găsi har și ajutor la vreme de nevoie. Har! Ajutor! Și la vremea potrivită! Vremea potrivită pentru cei ce au o dorință adâncă de a trăi o viață pe placul lui Dumnezeu este în momentul ispitei și al încercării, așa ca să nu fie cădere și înfrângere, ci biruință și sfințire.

Haideți să ne folosim de acest loc binecuvântat, înaintea tronului de har. Cei care îl cheamă pe Dumnezeu dintr-o inimă curată primesc ajutor (2 Tim. 2, 22), având bineînțeles motive curate.

Părtășie în rugăciune

În 1.Tim. 2 suntem îndemnați să facem rugăciuni și cereri cu mulțumiri pentru toți oamenii. Aceasta este bine și îi place lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, El care vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și să ajungă la recunoașterea adevărului. Haideți să nu uităm că Mântuitorul nostru care a înviat, întotdeauna mijlocește în rugăciune pentru noi. Părtășie cu El înseamnă de asemenea și părtășie cu El în slujba mijlocirii.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.