Rupe lanțurile care nu știai că te leagă

Rupe lanțurile care nu știai că te leagă

Știi tu cu adevărat ce spune Biblia cu privire la a fi un sclav?

4 minute ·

Libertatea. O poți tu gusta? Ce premiu mai mare este decât libertatea? Deasupra la toate, deasupra banilor, mașinilor frumoase, excelarea în sport, oamenii tind să valorizeze libertatea. Dar ești tu cu adevărat liber?

Tu poți gândi ce vrei, să spui ce vrei, să faci ce vrei. Este o țară liberă. Totul este la decizia ta. Până când se întâmplă să vezi o pereche nouă de pantofi în mall și ei chiar trebuie să fie ai tăi. Sau colegul tău de clasă spune ceva foarte prostesc și tu trebuie neaparat să dai o replică sarcasm. Sau când cineva atractiv trece pe lângă tine pe plajă și tu neaparat trebuie să te uiți. Într-o clipită, tu prea mai ai de ales în privința asta.

Aceasta este sclavie în cel mai rău fel. Sclavia de a păcătui. După cum spune Isus în Ioan 8:34, „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului.”

Poate că tu nu ești atât de liber pe cât ai crezut.

Uneori, nici nu se simte ca fiind sclavie. Se pare că tu faci doar ce tu vrei. Pentru că ceva din tine vrea ca tu să cheltui bani pe care tu știi că nu-i ai pe acei pantofi noi din mall. Ceva din tine vrea ca tu să vii cu o replică foarte dăunătoare atunci când colegii tăi acționează prostește. Ceva din tine vrea ca tu să te uiți după toate persoanele atractive care se plimbă pe plajă. Se pare a fi libertate. Se pare că tu primești toate lucrurile pe care le dorești.

Dar ca un creștin, tu deasemenea vrei să trăiești după cum îți poruncește Biblia, sfânt și curat și liber de păcat. (1 Ioan 3:3) Acel ceva din tine care vrea să păcătuiască încă este acolo. Și în adâncul tău tu nu mai ești sigur de ceea ce vrei. Atunci când simți lanțurile care te leagă, ținându-te de la a face voia lui Dumnezeu, atunci dată după dată este trezită în tine o ură pentru păcat.

„Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine.” Romani 7:21-22.

Cu toate că tu ai plăcere în legea lui Dumnezeu, dar totuși răul încă mai este prezent în tine. Chiar dacă tu ești hotărât să faci binele. Doar pentru că tu te decizi pentru a trăi pentru Isus, nu înseamnă că păcatul este îndepărtat de la sine. Dar tu poți birui puterea lui asupra ta. Poți rupe lanțurile care te leagă. Când ura ta pentru păcat este destul de puternică ca tu să negi păcatul care încearcă să te forțeze să faci sau să gândește în moduri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu, atunci tu poți omorî natura păcătoasă și să devii liber. (Coloseni 3:5)

„Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi.” Fapt. Apost. 1:8. Puterea Duhului Sfânt a fost dată exact din aceast motiv. Prin credință, prin ascultare, prin harul și mila mare a lui Dumnezeu, cătușele păcatului vor fi spulberate și tu devii liber. Biblia conține puterea de care ai nevoie pentru a o termina cu păcatul. Puterea de care ai nevoie pentru a nu face lucrurile pe care tu nu vrei să le faci. Ascultarea de Dumnezeu te va face liber. Ascultarea de adevăr te face liber. Tu nu îi datorezi nimic lui Satan. Isus te-a răscumpărat din toată vina și tot păcatul.

Și atunci când păcatul pare să te convingă să faci asta și cealaltă, lucrul respective, să te uiți aici și acolo, și este atât de puternic încât simți că tu trebuie doar să faci asta, atunci îți poți aminti această făgăduință. Amintește-ți că Biblia ne cheamă ca să devenim liberi. Complet liberi. Noi nu mai suntem legați de cătușele păcatului. Roagă-te lui Dumnezeu. Fă ceea ce poruncește El. Rezistă la poftele care se ridică din tine și dăle în moarte.

„dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc” Isaia 40:31. Cu alte cuvinte, du vei deveni liber.

„Deci, dacă Fiul vă face liberi, veţi fi cu adevărat liberi.” Ioan 8:36.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.