A șaptea promisiune extraordinară: Vei sta cu Mine pe scaunul Meu de domnie

A șaptea promisiune extraordinară: Vei sta cu Mine pe scaunul Meu de domnie

A șaptea și ultima din seria răsplăților eterne.

3 minute ·

„Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie."” (Apocalipsa 3:21)

Dumnezeu Își iubește creația. Păcatul a corupt totul, dar acum El are un plan ca s-o aducă la starea inițială de perfecțiune și îi va răsplăti pe cei care Îl ajută să-Și ducă planul la îndemplinire.

Păcatul s-a născut din cauza dorinței lui Satan de a se pune deasupra lui Dumnezeu, iar asta a distrus armonia din cer. Acum Dumnezeu dorește ca păcatul să fie complet stârpit din toată creația Sa, ca să nu mai fie deloc nicio posibilitate ca el să mai aibă loc vreodată.

El a creat omul cu scopul clar ca el să stăpânească peste păcat. (Geneza 4:7). Întregul Lui plan a fost ca omul să trăiască o astfel de viață unde urăște păcatul și i se împotrivește, în același timp spunând „Da!” lui Dumnezeu – asta înseamnă a birui.
Cel care biruie păcatul în viața proprie dovedește că soluția lui Dumnezeu este perfectă și participă la lucrarea de eradicare a păcatului pentru toată veșnicia. Fiecare care face asta va gusta răsplata veșnică adusă de această viață. Aceste promisiuni se aplică tuturor care biruie.

Vei domni cu Isus

Harul lui Dumnezeu ți-a dat posibilitatea ca să fii o parte din Mireasa lui Hristos! Este de necuprins cât de mare este asta. Este o chemare care crează nevoia după credincioșie și acultare, ca locul tău acolo să fie confirmat. Ca parte din acea mireasă, vei sta împreună cu El pe tronul Său de domnie, judecând și domnind peste pământ! Înțelepciunea de care ai nevoie ca să faci asta o poți găsi doar trăind o viață biruitoare. (Proverbe 1:3-4)

Nu experiențele vieții în sine te învață, ci ce înveți din acele experiențe. Totul se leagă de ce se întâmplă în gândurile tale. Gândurile păcătoase vin, gânduri de invidie, mândrie și mult alte lucruri. Dar tu nu poți permite acestor gânduri să trăiască! Ele trebuiesc biruite. În loc să permiți unor lucruri precum invidie să-ți controleze acțiunile tale, poți învăța să reacționezi cu înțelepciune, într-un fel dumnezeiesc. Aceast îți va da autoritate ca să domnești împreună cu Hristos. Dacă domnești peste păcat, vei domni și împreună cu El!

Cât de multă înțelepciune obții? asta depinde doar de tine. Vei avea oportunități nenumărate în viață ca să birui păcatul. Fiecare dintre aceste oportunități, aceste ispite, reprezintă șanse de a crește mai mult în virtuțile lui Hristos și în valori cerești.

Acesta este singurul mod potrivit de a-I mulțumi lui Dumnezeu și de a-I aduce cinste pentru viața incredibilă și indescriptibilă și pentru eternitatea la care m-a chemat și pentru bunătatea și dragostea lui nesfârșită.

Personal, nu vreau să fiu ultimul care doar se mulțumește cu licărirea unei stele îndepărtate. Vreau să strălucesc ca soarele! Acesta este singurul mod potrivit de a-I mulțumi lui Dumnezeu și de a-I aduce cinste pentru viața incredibilă și indescriptibilă și pentru eternitatea la care m-a chemat și pentru bunătatea și dragostea lui nesfârșită.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.