Școala: O oportunitate de biruință

Școala. Cuvântul îi dezgustă pe mulți.

Scris de Nellie Owens
Școala: O oportunitate de biruință

Școala. Cuvântul îi dezgustă pe mulți. Presiunea de grup, ispite sexuale, vorbire de rău și căutare de cinste sunt doar câteva din lucrurile pe care tinerii creștini le confruntă în fiecare zi în acest mediu.

Dar, faptul că noi întâlnim asemenea situații la școală nu înseamnă în niciun fel că noi ar trebui să devenim descurajați. „Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: “Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” Iosua 1:9. Cuvântul lui Dumnezeu o face clar că, exact cu El este cu noi la biserică sau acasă, El este deasemenea cu noi în clasele noastre, când noi mergem pe hol sau când pășim în autobuzul de școală. El are un interes viu în viețile noastre și tânjește după a ne reuși!

Duhul vremii este puternic; putem vedea că păcatul este într-un grad din ce în ce mai mare acceptat. Cuvântul lui Dumnezeu spune, „Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele, rău, care spun că întunericul este lumină, şi lumina, întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune!” Isaia 5:20. Totuși, este exact ce pare să se întâmple în lume, astăzi. De exemplu: mulți tineri nu realizează seriozitatea cu a face glume vulgare. Și ei se așteaptă ca ceilalți să le găsească amuzante, indiferent dacă aceștia cred sau nu că sunt corecte. Se pare că gândurile divine și sănătoase ocupă locul din spate, iar în unele cazuri, sunt batjocorite fără reținere.

Nu este un secret că Satan dorește să distrugă poporul lui Dumnezeu. (Luca 22:31, 1 Petru 5:8) Astfel, școala este un loc de bătălie pentru creștini care vor să rămână curați. Dar, cu toate acestea, poate fi un câmp de bătălie pe care putem întotdeauna împărăți victorios!

Dar, cu toate acestea, poate fi un câmp de bătălie pe care putem întotdeauna împărăți victorios!

În Efeseni 6:10-13, Pavel scrie: „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.”

Aceste versete clarifică faptul că noi, de fapt, nu luptăm împotriva oamenilor: profesorii sau colegii de clasă pe care îi vedem în fiecare zi la școală. Chiar dacă colegii spun glume nepotrivite, ne atacă pe la spate sau încearcă să ne facă să fim de acord cu ceva care este împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, noi putem fi siguri că noi nu avem de luptat împotriva lor. Mai degrabă, noi luptăm împotriva tendințelor și părerilor care se găsesc la ei. Asemenea lucruri sunt de fapt influențate de duhuri rele care încearcă să ne corupă, să ne distragă de la a face voia lui Dumnezeu.

Din natură, și noi suntem atrași de aceeași păreri și gânduri nelegiuite. (Iacov 1:14) Dar Pavel ne încurajează, „Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.” Efeseni 6:14-17

Când noi avem credință în inimile noastre și Cuvântul lui Dumnezeu în gândurile noastre, noi suntem înarmați ca să luptăm conștient înpotriva influențelor nelegiuite care vor să primească acces în inimile noastre. Noi ne putem ruga lui Dumnezeu, după cum suntem îndemnați în Efeseni 6:8, și El ne va da puterea de care avem nevoie pentru a rezista tendințelor și poftelor noastre naturale de a urma asemenea influențe păcătoase. Atunci noi vom fi în stare să stăm împotriva la toate influențele nelegiuite care sunt prezente la școală și peste tot. „Căci Domnul Dumnezeul vostru merge cu voi, ca să bată pe vrăjmaşii voştri, ca să vă mântuiască.” Deuteronom 20:4.

Noi, nu numai că putem primi biruință asupra păcatului, ci noi putem deveni și ambasadori pentru Hristos, după cum suntem îndemnați în 2 Corinteni 5:20. Noi devenim exemple bune pentru ceilalți, arătându-le că este posibil să domnească asupra păcatului în viețile lor proprii. Acum, noi le putem arăta oamenilor cum este să fii în adevăr creștin!

Cu asta în gândire, nouă nu trebuie să ne fie frică să mergem la școală. Ci în loc, noi putem aștepta asta cu bucurie! Este un loc în care noi putem fi exemple, un loc al victoriei, un loc în care noi putem fi transformați! „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” Romani 12:2.