Sunt mântuit? Cum pot fi sigur?

Aceasta poate fi o întrebare pentru mulți—cum pot fi sigur că sunt mântuit?

Scris de Tom Harris
Sunt mântuit? Cum pot fi sigur?

Aceasta poate fi o întrebare pentru mulți—cum pot fi sigur că sunt mântuit?

Când cineva L-a întrebat pe Isus dacă vor fi mulți care vor fi mântuiți, El nu a răspuns direct la întrebare, ci a spus: “Nevoiţi-vă să intraţi pe poarta cea strâmtă.” (Luca 13:24). Din aceasta noi înțelegem că cei care sunt mântuiți, sunt acei care intră pe poarta cea strâmtă. Atunci ce este poarta cea strâmtă? Putem citi în următorul capitol, versetele 26-33. Pe scurt, este vorba de a lepăda totul din lumea aceasta și de a-mi urî viața în această lume (vezi și Ioan 12:25).

Proorocii mincinoși și poarta cea largă

Isus vorbește de asemenea despre această poartă strâmtă în Matei 7:13-14. Acolo El vorbește despre două porți și două căi: poarta cea strâmtă și calea cea îngustă care duce la viață, și poarta cea largă și calea cea largă care duce la pierzare. Mulți asociază calea cea largă cu calea lumii și cei care merg pe ea sunt necredincioși. Dar este clar că Isus se adresa oamenilor care caută să intre în Împărăția Cerurilor: “Intrați pe poarta cea strâmtă” spune El. Și în versetul 15, El ne avertizează cu privire la profeții falți. Acești profeți falși invită oamenii să intre pe calea cea largă, unde nu este necesar să lepezi tot pentru a fi mântuit. Te fac să crezi că este posibil să-I slujești  și lui Dumnezeu și lui Mamona, dar Isus explică foarte clar că nu este posibil (Matei 6:24), căci sfârșitul ei este pierzarea.

Eu trebuie să iau avertismentul lui Isus cu privire la profeții falți în serios în inima mea, căci adevărul este că întotdeauna au fost mulți prooroci falți, și puțini adevărați. Când Iosafat a vrut să-L întrebe pe Domnul dacă trebuia să se ducă la război sau nu, acolo erau 400 prooroci falși și doar un singur prooroc adevărat. (2 Cronici 18). Și Pavel a mărturisit “Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi” 2 Corinteni 2:17. Aceștia despre care vorbește Pavel caută câștigul propriu, deci este important pentru ei să facă această cale cât mai largă pentru a avea pe cât posibil mai mulți oameni  în adunările lor.

Mântuit prin a intra pe calea cea strâmtă

Eu trebuie să mă nevoiesc să intru pe calea cea strâmtă, deoarece după natura mea, mie mi-ar plăcea să-mi păstrez și viața mea din această lume și totodată să fiu un Creștin. Eu trebuie să mă nevoiesc să țin poruncile lui Isus, deoarece ele îmi aduc cunoștință asupra vieții mele corupte, și încep s-o urăsc.

Când am intrat pe poarta cea strâmtă, eu îmi doresc un singur lucru – să fac voia lui Dumnezeu și să-I fiu plăcut Lui. Îmi urăsc viața mea din această lume și am terminat-o cu această lume. Nu mai este nimic ce-mi poate oferi și nu mai vreau nimic de la ea. Atunci pot înainta pe calea cea strâmtă, și să spun împreună cu Pavel: “Fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” Filipeni 3:13-14. Când am această atitudine în gândirea mea, atunci pot fi sigur că sunt mântuit.

Descarcă e-book gratis

O mântuire așa de mare

Scris de Sigurd Bratlie

Apostolul care scrie epistola după Evrei o numește un «îndemn». Scopul acestei cărți este să întărească și să extindă acest îndemn și să aducă credință și mântuire tuturor celor care au o chemare cerească. Toți cei care urmează îndemnul din epistola Evrei pot ajunge la această mântuire mare.