Dragostea pentru Dumnezeu: O putere motoare pentru creștinism activ

Dragostea pentru Dumnezeu: O putere motoare pentru creștinism activ

Dragostea lui Dumnezeu trebuie să determine dragostea noastră pentru ceilalți.

6 minute ·

Dacă facem o căutare în biblie pentru cuvântul „dragoste” sau „a iubi” găsim de multe ori menționată dragostea lui Dumnezeu. Această dragoste a lui Dumnezeu este nemăsurabilă în conținut și depășește orice cunoștință. Totuși, pentru a trăi o viață în dragoste nu am nevoie de cunoștință, ci de o dragoste dintr-o inimă neîmpărțită pentru Isus și o voință fermă de a învăța de la El. Atunci Isus îmi descoperă ce înseamnă pentru mine personal să rămân în dragoste, dar și cum să-mi iubesc aproapele la fel de mult ca pe mine în viața zilnică.

Noi iubim pentru că Hristos ne-a iubit

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Ioan 3:16.

„Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii.” 1 Ioan 4:9-11.

Prin Fiul Său, Dumnezeu vrea să conducă pe toți cei cred în El spre ispășire pentru păcatele lor și să obțină viață veșnică. Pentru a face asta, noi trebuie să ne iertăm greșelile unii altora, exact cum Hristos ne-a iertat. Putem spune că ne iubim unii pe alții atunci când iertăm ca Isus, iar atunci împlinim și porunca Lui. „…Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. Coloseni 3:13-14.

Isus ne spune clar și neechivoc ce înseamnă să Îl iubim: „Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui. … Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu … Cine nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele …” Ioan 14:21-24. De aceea, dacă socotesc că-L iubesc pe Isus, dar nu țin poruncile Lui, mă înșel singur. Doar prin credință și ascultare dintr-o inimă întreagă pot să scap de această auto-decepție. Un viață adevărată de creștin poate și trebuie să fie trăită într-o ascultare de legile și poruncile eterne ale lui Dumnezeu.

Citește mai mult despre ce înseamnă acest lucru în practică: Cum este dragostea lui Dumnezeu desăvârșită în noi?

Dragostea pentru Dumnezeu = Dragostea pentru aproapele meu

„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău." Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi." În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii." Matei 22:36-40. Dragostea pentru Dumnezeu și credința în El – care are toată puterea în cer și pe pământ – trebuie să provină dintr-o inimă curată, neîmpărțită, nu amestecată cu ceva dragoste pentru lucrurile de pe pământ. (1 Ioan 2:15-17.) Doar atunci vom avea puterea să îi iubim pe oameni exact așa cum sunt, indiferent de răul pe care ei ni l-au cauzat.

Dacă dragostea noastră se răcește din cauza nedreptății sau păcatului celorlalți, atunci acea dragoste este umană. Și alunecăm imediat din dragoste în ură. „Dacă zice cineva: "Eu iubesc pe Dumnezeu", şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? 1 Ioan 4:20.

„Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” Ioan 13:35.

„Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu. Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. Ioan 15:12-13.

Cu alte cuvinte, putem învăța să ne iubim unii pe alții așa cum Isus ne iubește. „Viața” pe care trebuie s-o lepădăm pentru cei din jurul nostru este doar egoism, pofte și plăceri. Prin Duhul lui Dumnezeu noi putem nega și omorî dragostea de sine și dreptatea proprie. Așa suntem păziți în dragostea pentru Dumnezeu și în părtășia cu ceilalți credincioși.

Cât de importante sunt aceste lucruri pentru o viață de familie bună. Relația soț-soție și părinți-copii ar trebui să fie plină de dragoste și grijă adevărate. Atunci acel cămin devine o părtășie fericită și viabilă care le dă copiilor și tinerilor siguranță și călăuzire pentru o dezvoltare sănătoasă a trupului, sufletului și spiritului.

Dragostea dreaptă

Noi „credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste. Efeseni 4:15-16. Noi trebuie să rămânem mereu în această dragoste și în această creștere spre Hristos. Dragostea noastră este dreaptă când tot ceea ce facem – cuvinte și fapte – este în numele lui Dumnezeu și pentru El. Căci știm că de la El vom primi răsplata moștenirii cerești. (Coloseni 3:23-24).

Isus, exemplul nostru, nu a primit nicio cinste d ela oameni pentru slujba Lui, dar El a căutat doar cinstea lui Dumnezeu. (Ioan 5:41, 44). Dacă-L urmăm pe Isus, nici noi nu căutăm slava oamenilor, atunci când îi iubim sau le facem bine. Această dragoste provenită dintr-o inimă întreagă este forța motoare pentru un creștinism activ în „ ci dreptate, pace şi bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujeşte lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de oameni. Romani 14:17-18.

Dumnezeu fie lăudat și înălțat pentru dragostea cu care ne-a chemat, la o viață eternă, prin Isus Hristos! Dragostea Lui întrece orice alt lucru.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.