Cum să te pregătești pentru timpurile din urmă

Cum să te pregătești pentru timpurile din urmă

Nu avem toate răspunsurile pentru timpurile din urmă, însă știm care este cel mai important lucru pe care-l putem face ca să fim pregătiți!

7 minute ·

„Timpurile din urmă” pot fi un mare semn de întrebare pentr mulți. Noi cunoaștem termeni precum „necazul cel mare,” „ziua judecății,” „Anticrist,” dar nu suntem 100% de semnificația lor. Putem să căutăm pe google aceste lucruri însă ce găsim este o multitudine de explicații, teorii sau preziceri, uneori foarte contradictorii. Toate acestea pot provoca multă incertitudine și chiar frică.

Cum putem ști dacă suntem la sfârșitul timpului?

Adevărul este că Însuși Isus a spus: „Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl …” Matei 24:36. Bineînțeles că biblia ne dă câteva indicii. De exemplu, putem citi în Apocalipsa, Tesaloniceni sau Daniel, dar sunt și alți prooroci care fac referire la evenimentele premergătoare sfârșitului. Isus ne dă câteva semne pe care să le căutăm în evanghelii, dar nimeni nu ne poate spune cu exactitate ce și când se va întâmpla.

Dar cei care Îl iubesc pe Hristos, cel mai important lucru pe care trebuie să-l știe despre timpurile din urmă este că nu au nimic de ce să se teamă. (Luca 12:32; Evrei 13:6). Ceea ce noi știm este că vom fi în sfârșit luați pentru a fi cu Mântuitorul nostru pentru toată eternitatea. Acesta este întregul nostru scop pentru viețile noastre – noi trăim pentru acea zi în care Îl vom întâlni și vom fi cu El veșinic. Deci, în loc să ne îngrijorăm și să ne temem, putem să privim cu anticipație către acea zi. Aceea este ziua pe care o așteptăm, pentru care trăim și pentru care tânjim!

Isus ne-a spus în Luca 21:28 cum ar trebui să reacționăm: „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” În aceste lucruri își au ancora speranța și odihna noastră! Putem obține o pace profundă știind că eliberarea noastră se apropie!

Fii pregătit!

„De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.” Matei 24:44.

Noi nu știm dacă acest lucru se va întâmpla în cursul vieții noastre. Nu știm dacă se va întâmpla în 100, 25, 10 ani, sau chiar mâine. Însă dacă avem gândirea Miresei, oare nu ar trebui să trăim și să slujim cu aceeași dragoste pentru Isus, chiar dacă am ști că El se va întoarce peste 100 de ani?

Noi nu ar trebui să începem să ne gândim la pregătire doar atunci când simțim că lucrurile par să conveargă spre concluzia că este sfârșitul, sau când crește probabilitatea ca Isus să se întoarcă, ci întreaga noastră viață trebuie să fie trăită într-un duh de expectanță pentru acea zi când Îl vom întâlni pe Domnul și Mântuitorul nostru. (Citește pilda celor 10 fecioare din Matei 25). Noi nu trăim viața cu gândul ca atunci, în ultima secundă disperată, să punem lucrurile în ordine și să ne „furișăm” în ceruri, ci ne trăim întreaga viață pregătindu-ne pentru acea zi. Dragostea pentru iubitul nostru Mire este cea care ne obligă să ne pregătim încă de acum. (1 Ioan 4:19; 2 Corinteni 5:14.)

Împlinește voia Tatălui din ceruri

„Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.” Ioan 14:3-4. Isus a spus că El este acolo acum și ne pregătește un loc, iar într-o zi ne vom alătura Lui pentru toată veșnicia! Dar există o cale pe care trebuie să o parcurgem pentru a ajunge acolo și noi cunoaștem calea. El este Calea – El ne-a arătat Calea și ne-a spus că „Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.” Matei 7:21. Deci aceasta este calea pe care trebuie să mergem – trebuie să căutăm activ și să împlinim voia lui Dumnezeu. Iar voia lui Dumnezeu este ca noi să trăim fără păcat, conform luminii și înțelegerii pe care o avem în momentul ispitei.

Pavel îi scrie lui Timotei că ultimele timpuri vor fi timpuri grele. Dar ce putem observa este că atunci când spune asta, el nu se referă la dezastre, necazuri sau catastrofe naturale. El continuă să spună că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, mândri, neînduplecați, fără dragoste firească printre multe alte lucruri. (2 Timotei 3:1-5.) Avertizarea lui Pavel este să nu ajungem ca unii dintre acești oameni și să trăim ca ei. Dar dacă umblăm în Duhul, nu vom împlini poftele firii. (Galateni 5:16). El ne va atenționa atunci când răul iese la suprafață din firea noastră, ca să-l putem recunoaște, să putem iubi adevărul și să îl biruim prin El! Aceasta este singura soluție de a fi păziți în aceste timpuri periculoase!

Cum pot fi sigur că voi fi pregătit când El se întoarce?

Dacă trăiești conștient și credincios pentru Isus, atunci nu ai motiv să te temi dacă vei fi sau nu gata. Nu trebuie să ne gândim: „Voi avea suficient timp să fiu gata?” Tot ce se cere este să fii credincios în momentul de față. În concluzie, deși o viață lungă plină de credincioșie și pregătire este fantastică, dacă începem acum și suntem credincioși din momentul de față, indiferent când El vine, noi vom fi considerați neprihăniți. Deci nu trebuie să ne panicăm că vom avea nevoie de „X” zile sau ani ca să fim gata. Dacă suntem credincioși voii lui Dumnezeu, atunci vom fi luați în Împărăția Cerurilor, căci aparținem de ea.

„Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.” Coloseni 3:1-4

„Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat.” 1 Ioan 3:2-3.

Vom fi ca El; vom fi cu iubitul nostru Mântuitor și Mire pentru toată eternitatea. Acesta este scopul nostru absolut, dorința inimii noastre. În jurul la această țintă se învârte întreaga noastră viață. Putem să ne ridicăm capurile și să așteptăm nerăbdători acea zi în care Îl vom întâlni în sfârșit, după care vom fi cu El o întreagă veșnicie!

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.