Trimis ca slujitor al lui Dumnezeu

Trimis ca slujitor al lui Dumnezeu

Când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său pe pământ pentru a fi mântuitorul nostru, El L-a trimis ca slujitor al lui Dumnezeu.

3 minute ·

Când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său pe pământ pentru a fi mântuitorul nostru, El l-a trimis ca slujitor al lui Dumnezeu. Profetul Isaia scrie despre aceasta: Iată robul Meu, Alesul Meu, în care îşi găseşte plăcere sufletul meu!  (Is. 42:1)

Prin faptul că I-a slujit tatălui Său, Isus a devenit de asemenea şi slujitorul nostru. Ar trebui să crezi că cel pe care Dumnezeu L-a trimis pentru a fi mântuitorul, eliberatorul şi împăratul nostru a vrut cel puţin să ajungă în strălucire cerească, în aşa fel încât lumea să vrea să înţeleagă imediat cine a fost El şi de ce a venit. Biblia, dimpotrivă, spune că El nu a luat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci că s-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. (Fil. 2:7)

El a venit să slujească

Natura umană este din naştere egoistă şi noi suntem expuşi să credem că numai dacă alţii ne slujesc şi ne tratează bine, devenim fericiţi. Bucuria adevărată are bineînţeles un izvor mult mai adânc decât atât! Isus a spus:  Eu sunt ca un slujitor printre voi. (Luca 22:27) El a arătat aceasta foarte clar prin faptul că El însuşi a fost un exemplu în aceasta. El spune de asemenea despre sine însuşi: Pentru că nici Fiul Omului n-a venit să i se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi. (Mat. 20:28)

Isus nu a slujit celorlalți pentru a fi cinstit de ei, ci pentru că îi iubea. El a pus preţ de fapt pe aceasta de a sluji celor ce nu puteau să-L răsplătească. Copii mici, ologi şi orbi, leproşi şi cei ce erau respinşi de societate, toţi aceştia puteau să vină la Isus şi să găsească mângâiere şi vindecare. Isus a slujit pentru că a iubit, nu pentru că ceilalţi i-au slujit. Nu este corect să slujim şi să facem bine doar celor care merită aceasta! Isus a iubit neprihănirea şi a urât nelegiuirea, şi de aceea a fost uns cu untdelemnul bucuriei, mai presus de fraţii Săi. (Evr. 1:9) Cu alte cuvinte, El a fost cel mai fericit om care a existat vreodată pe pământ!

Putem să-L urmăm

Acum este rândul nostru! Noi avem posibilităţi să călcăm pe urmele lui Isus şi să slujim celorlalți din dragoste.    (Gal. 5:13-14) Dacă-L iubim pe Dumnezeu şi-I slujim Lui, atunci El ne arată felul cel mai bun în care putem să slujim semenilor noştri!

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.