Tu poți ilumina lumea!

Tu poți ilumina lumea!

Ce fel de lumină este destul de puternică încât să pătrundă prin întunericul care amenință să învăluiască întreaga lume?

6 minute ·

Imaginează-ți că ești într-o navă spațială care călătorește în jurul pământului. Plutești în liniște completă, privind spre planeta pe care o cunoști atât de bine. Vag poți vedea forma continentelor și insulele ca pe niște puncte în mijlocul oceanelor. Dar priveliștea este întunecată. Nimic nu se mișcă, cu excepția norilor care aruncă o umbră chiar mai groasă peste fața globului. Nu este niciun semn de viață.

Dar, deodată, cu colțul ochiului, vezi o lumină licărind! Un punct alb care, la început, este mic, dar crește și devine din ce în ce mai mare și mai puternic, iar după un timp, aruncă o rază puternică de lumină asupra la tot întunericul. Apoi vezi încă unul, și încă unul. Înainte să treacă mult timp este o multitudine de astfel de lumini care strălucesc și sparg acest întuneric care este hotărât să acopere pământul cu totul. Norii se îngroașă, umbrele se adună, dar radianța luminilor nu poate fi estompată. De fapt, luminile continuă să strălucească din ce în ce mai puternic.

Nădejde! Lumea nu este condamnată până la urmă. Este viață în mijlocul ceței.

Ce luminează o lume întunecată?

Acum imaginează-ți-L pe Dumnezeu și Isus care se uită, în jos, spre pământ. Frumusețea creației Lor a fost tot mai întunecată și tot mai imperturbabilă cu trecerea anilor. Un număr vast de oameni nu mai acceptă conceptul de Creator al universului – Autor vieții. Lumea s-a întors de la Dumnezeu la a se încrede în propriile forțe. Ea își crează propriile legi, crede că știința acoperă legile creației și nu are nevoie de Dumnezeu. Întunericul păcatului și căutării folosului propriu au devenit puterile de guvernare. Chiar și lucrurile care se numesc „religie” și chiar „creștinism” au devenit orbite de interesul propriu.

Îți poți imagina cât de sfâșietoare este această priveliște?

Dar prin pătura creată de necredință și păcat, strălucește lumină. Isus se uită spre pământ din scaunul său de lângă Dumnezeu și vede o fată tânără pusă în circumstanțele vieții ei. În jurul ei, credința este non-existentă. Duhul vremii stăpânește totul. Oamenii trăiesc conform poftelor proprii.

Dar ea stă tare, fermă în credința ei. Ea crede în Isus și în ceea ce El a făcut pentru ea. Ea dorește să sufere toate lucrurile pentru Numele Lui. Nu va fi convinsă de ispita păcatului și nu va fi atrasă de duhul vremii. Ea li se opune datorită credinței ei, știind că are o chemare mai mare: o chemare de a-L urma pe Domnul și Maistrulei, Isus, pe calea pe care El i-a deschis-o. Dorința ei este să-L urmeze, refuzându-și voia proprie și luându-și crucea în fiecare zi. (Luca 9:23). Ea știe că asta o va duce la viață veșnică cu El.

Putere de strălucire

Ce bucurie aduce asta inimii lui Isus! El are o răsplată enormă pentru această fată care dorește să strălucească pentru numele Lui! El ascultă cu mare atenție când ea strigă după ajutor și putere când întâlnește situații care necesită o luptă – atunci când vin încercări care sunt greu de purtat. El se întoarce spre Tatăl Său și arată cu degetul spre ea. Isus a fost acolo ca om; El înțelege ispita; El a luptat împotriva acelorași lucruri. Frica de oameni, pofte, mândrie, egoism, vanitate. El știe ce înseamnă acea luptă.

„Ajut-o, Tată!” El arată credincioșia ei, dorința ei de a fi liberă de păcat, nevoia ei. El mijlocește pentru ea, iar Dumnezeu, în dragostea Lui, vine cu toată puterea de care ea are nevoie ca să stea în picioare pe toată durata încercării. Este ca energia care alimentează lumina. Atunci ea trece prin încercare triumfătoare, iar lumina ei luminează mai puternic.

Tu ești lumina lumii

Iar, aici, este un băiat tânăr la universitate, iar aici o mamă acasă cu copiii, o contabilă, un pensionar, un mecanic, etc.

Odată cu întunecarea lumii, când păcatul și duhul lui Anticrist primește tot mai multă putere peste pământ, în același timp, în aceeași lume, sunt cei are nu cedează. Ei se opun influențelor lumii fără să fie de acord cu ele. Aceste suflete continuă să strălucească – continuă să rămână credincioase. Ei au un mântuitor care i-a iubit destul de mult ca să-Și părăsească locul Său în ceruri ca să vină și să le arate cum pot rezista ispitei, biruind păcatul, iar ei doresc să cedeze totul de pe acest pământ pentru Numele Său. El i-a iubit enorm, de aceea ei răspund dragostei Lui cu dragoste și biruie păcatul din natura lor umană, astfel ca El să primească frați și surori. (Romani 8:16-17).

Tu poți fi o astfel de lumină care strălucește! Tu poți aduce bucurie lui Isus! Viața ta poate fi o lumină în mijlocul întunericul acestei lumi! Viața ta poate aduce slavă lui Dumnezeu!

„Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.” Matei 5:14-16.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.