Tu POȚI trăi o viață abundentă!

Tu POȚI trăi o viață abundentă!

„Fsrice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!” Mat. 5:6

4 minute ·

„Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!” Matt. 5:6

Îmi amintesc din anii adolescenței că mă rugam: ”Doamne, ajută-mă să fac ce este bine, ajută-mă să spun ce este bine, ajută-mă să gândesc ce este bine,” gândindu-mă la binele din perspectiva lui Dumnezeu. Am eșuat mizerabil în acele puncte! Îmi dădusem inima mea lui Dumnezeu și voiam cu adevărat să trăiesc pentru El și să-I slujesc. Știam că viața creștină trebuia să fie una ”abundentă”, așa cum a promis Isus în Ioan 10:10, dar mă simțeam foarte departe de acea viață.

Nu știi cum?

Noi nu trebuie niciodată să ne dăm bătuți dacă avem o dorință sinceră și disperată de a trăi pentru Dumnezeu, și dacă vrem să-I facem Lui pe plac, chiar dacă nu știm cum. Isus a spus: „Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi…” Exact cum El a promis, El ne va sătura și ne va arăta calea spre o viață dreaptă, o viață abundentă. Toate răspunsurile sunt în Biblie, bineînțeles, dar noi avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pentru a le găsi.

Exemplul lui Isus

Eu sunt foarte recunoscătoare că în tinerețea mea, Dumnezeu m-a condus în mijlocul unor oameni care mi-au arătat din Biblie că Isus nu este numai cel care mă iartă, ci Cel care a plătit pentru păcatul meu, El este de asemenea și Salvatorul meu de sub puterea păcatului, păcatul pe care îl găsesc în natura mea proprie. El a fost un exemplu, și a lăsat urme pe care și eu trebuie să le calc. Așa cum este scris în 1 Petru 2: 21-22, „Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.”

Așadar Isus a făcut binele, și a vorbit binele și știm de asemenea că El s-a gândit numai la ce este bun deoarece „Dragostea nu se gândește la rău” (1 Corinteni 13:5). El a realizat toate acestea într-un trup ca al tău și al meu prin puterea Duhului Sfânt! Ce speranță și ce făgăduință – că și eu pot să ajung la aceeași viață pe care El a   trăit-o prin a călca pe urmele Lui, cu ajutorul aceluiași Duh Sfânt!

Ce înseamnă să-L urmez pe Isus?

His steps lead to His life, a happy, fulfilling, wonderful life where I can grow in all His virtues and characteristics.

Este ușor să spui că eu sunt un ”urmaș al lui Isus”, însemnând că eu am intrat în ”Comunitatea creștină” împotriva ateității sau de a urma o altă religie. Dar să-L ”urmezi pe Isus” înseamnă să calci pe urmele Lui, așa cum Petru descrie. Urmele lui duc la viața Lui, la o viață fericită, abundentă, minunată în care pot crește spre virtuțile și caracteristicile Lui, cum Pavel explică în Gal.5:22-23, „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.” Cu alte cuvinte, nu este nici o limită la cât de mult pot crește în aceste lucruri! Aceasta este cu adevărat o viață plăcută și abundentă.

Cu cât experimentez mai mult din această viață bună și binecuvântată, cu atât îmi crește foamea și setea pentru a primi mai mult din ea! Și noi știm că Dumnezeu nu face diferență între oameni. Calea este deschisă pentru toți cei flămânzi și însetați, care cred Cuvântul lui Isus și aleg să urmeze pașii Lui.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.