Un An Nou plin de nădejde

Un An Nou plin de nădejde

La ce putem spera noi, creștinii, de la viitorul an?

2 minute ·

Încă un an s-a încheiat lăsându-și urmele neșterse pe viețile noastre.

Reflectând la acest an, noi, fiind creștini, putem vedea o abundență de lucruri pentru care să fim recunoscători lui Dumnezeu, deși sunt multe domenii unde trebuie să spunem ca Pavel: „Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte…” (Filipeni 3:12)

Dacă am continuat în credința evangheliei, mergem în Noul An ca o persoan nouă, persoane care au experimentat făgăduințele lui Dumnezeu de transformare prin înnoirea minții. (Romani 12:1-2) Deși omul nostru exterior moare, omul interior se înoiește zi de zi. De aceea nu avem niciun motiv să deznădăjduim, ci putem să înaintăm cu îndrăzneală pe calea vieții, având încrederea în Dumnezeu – Cel care lucrează în noi atât voința cât și înfăptuirea spre plăcerea Lui.

Pavel scrie că El care a început această lucrare bună în noi, o va termina până în ziua lui Isus Hristos (Filipeni 1:6). Aceasta înseamnă că tot ce a rămas din viața veche: poftele trupești, obiceiuri moștenite, păreri preconcepute, înțelegere și judecată omenească și orice rămășiță de răutate trebuie curățite total de focul de dragoste și adevăr al lui Dumnezeu. Căci, Dumnezeu lucrează ca toate lucrurile să fie spre binele nostru și noi să fim făcuți asemenea imaginii Fiului Lui. (Romani 8:28-29)

Sarcina noastră este să rămânem în gândirea lui Hristos, care s-a smerit pe Sine și a devenit ascultător până la moarte și chiar moarte de cruce. „În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.” (Romani 6:5)

„Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.”” (Apocalipsa 21:5) Cu ce nădejde enormă poți intra în noul an.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.