Universitatea de pe muntele Sion

Universitatea de pe muntele Sion

Ucenicii lui Hristos se înrolează într-o școală foarte specială …

7 minute ·

„În vremurile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămada la el şi vor zice: "Veniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui!" Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim, cuvântul Domnului.” Mica 4:1-2.

Un alt fel de școală

Pe muntele Sion s-a înființat o „universitate” pentru „adunarea generală a celor dintâi născuți.” Cu alte cuvinte, pentru toți cei care sunt ucenici ai lui Hristos – cei care vor să învețe de la Maistru. (Evrei 12:23)

Duhul Sfânt este un profesor la această școală. El este profesorul dreptății; ne învață toate lucrurile despre toate subiectele. El ne amintește toate lucrurile pe care le-a spus Isus – legile date de El. (Ioan 14:26-27).

În această școală, studenții se simt în siguranță – siguranța este dată de o ceată nenumărată de îngeri. Dumnezeu, judecătorul tuturor, este acolo și Isus Hristos însuși, Mijlocitorul Noului Legământ este extrem de activ în această școală. El ne învață să fim zeloși pentru legile și poruncile Lui. Acestea sunt scrise în cartea noastră: Cuvântul lui Dumnezeu. În timp ce le învățăm, ele devin scrise în mintea și gândirea noastră. (Evrei 12:22-24; Evrei 8:10).

Aici studenții învață să meargă pe calea deschisă de Maistrul lor – Îi calcă pe urme. Aceasta este o condiție pentru toți studenții din această universitate.

Studenții din școală devin complet dezvoltați. Nu sunt oameni uni-dimensionali, ci primesc înălțime, lățime și adâncime în duhul lor. Sunt făcuți asemenea imaginii Fiului. (Apocalipsa 21:16; Romani 8:29).

Cerințele cursurilor

Pentru a deveni ca Maistrul, studenții trebuie să învețe să-și predea voia, ideile, opiniile, rezonanțele, etc. și să facă voia Lui. Acest lucru cauzează suferință, dar pentru faptul că ei privesc bucuria care-i așteaptă, ca rezultat al suferinței, pot purta toate suferințele. Materialul de curs pentru aceasta a fost structurat de unul dintre primii studenți din această școală, în Filipeni 3:7-10. Acest student, un exemplu pentru toți studenții de după el, a fost, bineînțeles, apostolul Pavel.

Studenților li se cere să-și predea „înțelepciunea umană, naturală,” pentru a primi duhul înțelepciunii și iluminării divine. De exemplu, înțelepciunea omenească spune să răspunzi răului cu rău. Dar învățăm de la Maistru că „atunci când a fost disprețuit, nu a răspuns cu batjocură;” El ne învață să „ne iubim dușmanii, să-i binecuvântăm pe cei care ne bleastemă, să le facem bine celor care ne urăsc și să ne rugăm pentru cei care ne abuzează și ne persecutează.” Toți din această școală iubesc și păzesc aceste porunci, care îi conduc la înțelepciunea și iluminarea divină. (Efeseni 1:17; 1 Petru 2:23; Matei 5:44).

Programul de hrană în această școală este cel mai bun posibil. Studenții noi încep cu lapte nefalsificat, iar când cresc și devin maturi, pot tolera mai mult, și pot primi mâncare tot mai solidă și mai tare. (1 Petru 2:2; Evrei 5:13-14)

În această școală nu sunt „clișee,” sau certuri, niciun conflict, nicio vină, nicio răutate sau ceva de acest gen. Studenții sunt învățați să se iubească unui pe altul cu o dragoste pură, „frățească,” despre care este scris atât de clar în Cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni nu se gândește la sine ca „mare,” ci fiecare îi pune pe ceilalți peste sine. Hristos este Cel predominant aici – primul dintre mai mulți frați. (1 Corinteni 13:4-7; Romani 12:10; 1 Tesaloniceni 4:9; Evrei 13:1, Filipeni 2:3; Coloseni 1:15-18)

Fiecare student trebuie să învețe să poarte întreaga armură a lui Dumnezeu, ca să se apere de dușmanii inevitabili. Sunt clase intensive despre recunoașterea unui dușman, despre principiile și puterile conducătorilor întunericului din acest timp, despre duhurile răutății; fiecare în parte trebuie să devină foarte școlit cu metodele lor de luptă. Metodele lor nu sunt țipătoare, ci subtile, convingându-i pe credincioși să cedeze în fața îndoielii, invidiei și în fața altor păcate, folosind argumente și gânduri „rezonabile.” Acestea sunt strategiile lor de luptă, iar tocmai de aceea este crucial ca studenții să-și predea orice urmă de logică și pricepere umană și să învețe înțelepciunea „care vine de sus care este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.” Studenții trebuie să învețe să folosească arme puternice de război pentru a „… răsturna izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl fac rob ascultării de Hristos.” (Efeseni 6:12-17; Iacov 3:17; 2 Corinteni 10:5)

Piatra de împiedicare

La întrarea aceste școli este „o Piatră de poticnire şi o Stâncă de cădere.” Doar cei caretrec de această piatră pot intra în școala de pe Muntele Sion. Mulți cad și sunt zdrobiți și trași în capcană de această piatră. (1 Petru 2:8; Isaia 8:13-18).

Această piatră de împiedicare este cerința de a preda totul. Cei care nu-și predau cinstea, prestigiul lor propriu din ochii proprii și din ochii celorlalți, și tot ce nu ține de Hristos, nu vor trece de această piatră, pentru că accesul se permite doar celor care se predau total lui Isus. De exemplu, dacă ții de mândria succesului pământesc, în loc să-I dai cinstea lui Dumnezeu sau dacă ții amărăciune și pică pe cineva, dacă urmărești ceva lumesc, în afara lui Hristos atunci nu ai acces dincolo de această piatră. Cei care sunt mari în ei înșiși nu au nevoie de a fi umpluți cu Hristos și se împiedică numai de ideea de a preda totul.

Cei care participă la școala de pe muntele Sion trebuie să predea controlul încrederii în puterile proprii, trăirea pentru sine și urmărirea propriului drum. Ei trăiesc conform legilor Duhului Vieții în Hristos Isus, pe care le învață la această școală. (Romani 8:2).

Strângere de mulți ucenici

Studenții – ucenicii lui Hristos – au și obligația de a face ucenici din toate popoarele, pentru că toți oamenii aparțin de fapt Domnului, și la toți oamenii trebuie să li se dea oportunitatea de a participa în această școală. Nu mulți trec de această piatră a împiedicării, pentru că drumul este îngust, dar tuturor trebuie să li se dea șansa. Forța motoare din spatele acestei lucrări de misiune de a face ucenici din oameni drepți, este Maistrul și Profesorul Însuși. (Matei 7:13-14; Matei 28:19-20)

De-ar fi mulți în aceste zile care să caute și să se înroleze în această școală de pe muntele Sionului!

„Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim, cuvântul Domnului. Isaia 2:3.

Educația riguroasă a studenților de aici îi pregătește să domnească cu Maistrul. Absolvenții școlii vor fi învățat înțelepciunea – care le permite să conducă pământul timp de o mie de ani cu El, pentru ca toate popoarele să învețe dreptatea și să pună bazele împărăției păcii și dreptății, care va dura etern. (Romani 5:17; 2 Timotei 2:12; Apocalipsa 5:10; 20:4; 22:5)


Acest articol este inspirat și bazat pe un articol cu același nume, scris pe norvegiană de 
Johan O. Smith și publicat în revista periodică a BCC, Skjulte Skatter (Comori Ascunse) în Martie 1937.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.