15 versete biblice de încurajare, în special pentru tineri

15 versete biblice de încurajare, în special pentru tineri

Dacă îți pui credința în aceste versete și le asculți, vei experimenta lucruri extraordinare!

4 minute ·

Este ceva incredibil să fii tânăr azi. În mijlocul unei lumi întunecate și rea poți să strălucești ca o lumină! Însă noi experimentăm ispite și cu siguranță suntem atrași de poftele noastre. Din fericire, suntem echipați corespunzător pentru a birui fiecare ispită! Biblia este plină de versete care oferă speranță, încurajare și putere pentru tineri, iar aici am colectat unele dintre ele, ca o reamintire a posibilitățile care ne sunt deschise. Dacă îți pui credința în aceste versete și le asculți, vei experimenta lucruri extraordinare!

„Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.” 1 Petru 2:9.

Domnul este cu tine!

„Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa.” Deuteronom 31:6.

„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” Ieremia 29:11.

„Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” 1 Corinteni 10:13.

„Pot totul în Hristos care mă întăreşte.” Filipeni 4:13.

„Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” Filipeni 4:6-7.

„El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc; umblă, şi nu ostenesc.” Isaia 40:29-31.

„Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui.” 2 Cronici 16:9.

Fă toate eforturile!

„Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.” 1 Timotei 4:12.

„Isus i-a răspuns: ‘Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.’” Matei 22:37.

„Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.” 2 Timotei 2:22.

„Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă!” 1 Corinteni 16:13.

„V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe cel rău. 1 Ioan 2:14.

Folosește Cuvântul!

„Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Tău. Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale. Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” Psalmi 119:9-11.

„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.” Psalmi 119:105.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.