Viitor și nădejde

Viitor și nădejde

În chemarea noastră cerească avem doar o singură nădejde - Hristos. Dar în ea avem nădejde și viitor în cea mai mare slavă, cea veșnică.

7 minute ·

„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. Voi Mă veţi chema şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta. Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.” Ieremia 29:11-13.

Dumnezeu mereu a întâmpinat cu gânduri bune pe cei cu inima întreagă. Așa a fost și în Vechiul și în Noul Legământ. El le-a dat viitor și nădejde. Așadar, dacă Dumnezeu are doar gânduri bune și de pace pentru noi, nu de nenorocire, atunci avem motiv să ne bucurăm în nădejdea pentru un viitor luminos și slăvit.

Garanția lui Dumnezeu pentru viitor și nădejde

Dacă întrebi azi pe oameni despre nădejdea lor pentru viitor, de regulă nu vei găsi o lumină mare. Cei mai mulți privesc într-un întuneric disperat. Experiența lor este că diferitele lor speranțe au ajuns în praf, cu trecerea timpului. În loc ca bucuria nădejdii să-i poarte în luptă, ei sunt neliniștiți și deznădăjduiți, plini de frică și disperare, iar gândurile de îndoială și bănuială au pătruns în gândire și au umplut-o de întuneric și tot felul de lucruri întunecate.

„Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca şi ajutorul meu, turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina.” Psalmul 62: 5-6. Doar în Dumnezeu poate sufletul nostru neliniștit să ajungă la liniște. În speranța care vine de la El noi nu vom fi dați de rușine. Când El singur este stânca, mântuirea și turnul de scăpare, atunci suntem neclintiți în nădejdea și bucuria noastră. În acest turn suntem protejați bine și avem pace. Dumnezeu garantează că omul de pace are un viitor strălucit (Psalm 37:37), căci niciun cuvânt dintre cele bune pe care Domnul le-a vorbit nu au dispărut, ci toate s-au împlinit. (Iosua 21:45).

Dacă nu suntem râvnoși pe păcătoși ci pentru frica de Domnul, atunci Dumnezeu spune: „...căci este o răsplată, şi nu ţi se va tăia nădejdea.” Proverbe 23:17-18.

În Proverbe 24:14 scrie: „Tot aşa, şi înţelepciunea este bună pentru sufletul tău: dacă o vei găsi, ai un viitor şi nu ţi se va tăia nădejdea.”

„Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!” Romani 15, 13.

Dumnezeul nădejdii este adevăratul nostru Tată și Mângâietor. El este hotărât să ne dea bogății, nu doar firmituri. El vrea să ne umple cu toată bucuria și pacea. În credința în puterea Duhului Sfânt putem să ne deschidem față de această plinătate bogată. În nădejdea noastră nu vom fi dați de rușine. Când Pavel scrie despre faptul că vom primi o slavă care nu piere, el scrie: „Fiindcă avem, dar, o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală.” 2 Corinteni 3:12. Nici în îndrăzneala noastră mare nu vom fi dați de rușine.

Ceea ce era imposibil, a devenit posibil

„Astfel, pe de o parte, se desfiinţează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinţei şi zădărniciei ei - căci Legea n-a făcut nimic desăvârşit - şi, pe de alta, se pune în loc o nădejde mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu.” Evrei 7:18-19.

Ceea ce era slab și nefolositor prin Lege - faptul că nu putea duce pe oameni la desăvârșire a fost desființat. Acum noi putem, prin puterea unei vieți nepieritoare, să ne apropiem de Dumnezeu într-o nădejde mai bună. În această nădejde mai bună, ceea ce era imposibil pentru Lege, a devenit posibil. (Romani 8:3).

Acum avem nădejde de a primi parte în cele mai prețioase făgăduințe - adică natură dumnezeiască. (2 Petru 1:3). Nici în speranța că vom fi moștenitorii lui Dumnezeu și comoștenitorii lui Hristos nu vom fi dați de rușine, cât timp suferim cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. (Romani 8:17).

Atâta timp cât rămânem în credință, întemeiați și tari, și nu ne lăsăm clătinați de la nădejdea pe care o dă evanghelia, Hristos ne va prezenta sfinți și fără pată și vină în fața Lui. (Coloseni 1:22-23). Doar prin ascultare față de evanghelie poate o astfel de transformare să aibă loc. Aici trebuie să ne rugăm pentru ochi luminați ai inimii ca să înțelegem nădejdea la care am fost chemați și cât de bogată este moștenirea slavei Lui între sfinți. (Efeseni 1:18).

Viitor și nădejde cerești

În Noul Legământ nu avem promisiuni pentru bogății, măreție, cinste și putere pământești, ci ni se promite pace și bucurie interioară, neclintită în toate situațiile vieții. Dacă am aruncat ancora speranței în ceruri, atunci și inima noastră este în ceruri, acum și în toată veșnicia.

Pavel îi spune lui Timotei să îndemne pe bogații acestei lumi ca să nu fie îngâmfați sau să-și pună nădejdea în bogățiile nesigure, ci în Dumnezeu - Cel care ne dă toate lucrurile de care avem nevoie. Le spune și să facă binele și să fie bogați în fapte bune, dărnicie, gata să simtă cu ceilalți și astfel să-și pună o temelie bună pentru timpul viitor și să apuce viața adevărată. (1 Timotei 6:17-19).

„Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.” 1 Timotei 6, 10.

Toate bogățiile și cinstea pământească ne dau doar nădejde pentru un viitor incert, plin de neliniște și îngrijorare. În chemarea noastră cerească avem doar o singură nădejde - Hristos. Dar în ea avem nădejde și viitor în cea mai mare slavă, cea veșnică.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.