Vindecare, credință și Dumnezeul miracolelor

Vindecare, credință și Dumnezeul miracolelor

Noi avem un Dumnezeu care ne aude rugăciunile și are putere să vindece.

7 minute ·

Putem fi siguri în credință în Dumnezeu căci El este Dumnezeul miracolelor și El ne aude rugăciunile. El este un Dumnezeu Atotputernic – nici măcar o rândunică nu cade la pământ fără ca aceasta să fie o parte din voia Lui.

Un bărbat care era bolnav de treizeci și opt de ani, și-a ridicat patul și a început să meargă sănătos. (Ioan 5:1-17)

Isus și-a pus degetele în urechile celui care era surdomut. A suspinat și a spus „Deschide-te!” și urechile lui i s-au deschis și a putut să vorbească normal. (Marcu 7:32-35)

Petru a spus unui om care era paralizat de opt ani, „Isus Hristos te vindecă; scoală-te şi fă-ţi patul”. Și el s-a ridicat imediat. (Fapte 9:32-35)

„Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne şi minuni în norod. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbaţi şi femei, se mărea tot mai mult” (Fapte 5:12-15)

Sunt multe exemple de vindecări în Biblie. Dar sunt aceste miracole doar un lucru al trecutului? Mai vindecă Dumnezeu pe oameni de boli? Ce spune de fapt Biblia despre vindecare?

Credință într-un Dumnezeu Atotputernic

În primele zile ale creștinismului când Biserica abia începea să se zidească, Dumnezeu a folosit miracole ca să întărească credința. Dar numitorul comun al tuturor acestor miracole stă acolo într-un singur cuvânt – credință. Nicio vindecare nu poate fi făcută făcă credință în Dumnezeu care are putere să mântuiască. (Țefania 3:17). Isus a spus femeii care I-a atins mantaua ca să fie vindecată: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta.” (Marcu 5:34)

Dumnezeu este la fel de puternic ca să vindece și în timpurile în care trăim noi acum. „Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb.” (Maleahi 3:6) Aceeași putere este acum disponibilă prin El ca și în zilele de la început.

O conștiință curată înaintea lui Dumnezeu

Iacov scrie: „Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii Bisericii şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va însănătoşi şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5:14-16)

„Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi.” Lasă lumina lui Dumnezeu să strălucească asupra vieții tale. Tu știi dacă poți sta în picioare în curăție înaintea feței lui Dumnezeu sau dacă ascunzi ceva conștient, ceva ce nu vrei să cedezi. Nu poate fi vorba de vindecare dacă tu ascunzi păcat. Recunoașterea păcatului și îndepărtarea de păcat poate aduce vindecare. Nu este scris ca o garanție, că dacă îți mărturisești păcatele, vei fi vindecat. Ci mai degrabă mărturisirea este o condiție pentru vindecare. Dacă este ceva care stă între tine și Dumnezeu, ceva ce împiedică duhul tău să fie curat și nevinovat, acel lucru trebuie înlăturat și îndepărtat. Aceasta se aplică celui care este bolnav, dar este la fel de relevantă și pentru cel care are o sănătate perfectă.

Totuși, boala nu este niciodată un motiv ca să acuzi o persoană de fărădelege, iar aici este inclusă și propria persoană. Aici este vorba, atât de boala fizică, dar și cea mentală. Te poți chinui cu întrebarea: „De ce mă pedepsește Dumnezeu așa? Ce fac greșit?” Dacă ești sincer cu tine însuți, dacă te curățești, dacă îndrepți lucrurile, atunci ele sunt în regulă.

Dumnezeu aude rugăciunile noastre

Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Ca oameni, noi trebuie să ne fim împăcați cu gândul că El nu va răspunde rugăciunilor în felul în care ne așteptăm ca El s-o facă. Versetul spune: „Rugăciunea credinței îl va mântui pe bolnav.” Boala ne poate aduce în tot felul de ispite – nerăbdare, neliniște, îngrijorare, cârtire, etc. Dacă folosim aceste oportunități ca să fim mântuiți de păcate, Dumnezeu poate face o lucrare în noi pe care poate nu ar fi putut-o face dacă eram într-o stare perfectă de sănătate. Necazurile prin care trecem ne întăresc relația cu Dumnezeu. Și astfel noi suntem mântuiți! Mântuiți de păcatul care locuiește în toată omenirea ca cea mai mare boală a tuturor.

Tu ai fost ascultător de scriptura din Iacov și rugăciunile credinței sunt în fața lui Dumnezeu. El ia în considerare acele rugăciuni. Ele pot atinge inima lui Dumnezeu. El ne iubește, El vrea cel mai mare bine al nostru. El va asculta și le va împlini în timpul Lui. Avem un Dumneze care ne aude rugăciunile și care nu este indiferent față de noi.

Uneori vindecarea poate fi instantanee. De la poarta morții la un trup plin de viață, într-o clipită. Alte ori, progresul întoarcerii lente de la boală la sănătate este aproape imperceptibil. Uneori „miracolul” este făcut prin mâinile unui doctor. Dar nu te îndoi niciodată că Dumnezeu ți-a auzit rugăciunile. „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” Continuă în credință! Crede în Dumnezeul miracolelor!

Putem citi istoria despre Ezekia în 2 Împărați 20. El era bolnav și aproape de moarte. Profetul Isaia a fost la el și i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Rânduieşte ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri, şi nu vei mai trăi’.” Dar Ezekia s-a rugat la Dumnezeu și Dumnezeu l-a trimis înapoi pe Isaia la Ezechia cu mesajul: „Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos. …Voi mai adăuga cincisprezece ani la zilele tale.” Planul lui Dumnezeu cu Ezechia era ca el să moară, dar rugăciunile lui au mișcat inima lui Dumnezeu.

Pace desăvârșită în Dumnezeu

Putem învăța să ne încredem în Dumnezeu până acolo încât avem pace perfectă în El. El este puternic să ne mântuiască. De boală și de păcat – care este cel mai mare lucru dintre toate.

Crede că atunci când ești în mâna lui Dumnezeu, toate sunt la locul lor. În boală și ssănătate, străduiește-te să mergi pe urmele lui Isus, biruind păcatul. Folosește situațiile pe care ți le dă Dumnezeu ca să fii transformat în imaginea Fiului Său. (Romani 8:29). Și când va veni vremea ca să mergi acasă cu Dumnezeu, bucură-te! Nu mergi la moarte veșnică ci la viață veșnică cu Domnul!

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.