Ce spune Biblia despre ziua judecății?

Ce spune Biblia despre ziua judecății?

Învață despre ce se va întâmpla în ziua în care toți se vor înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos.

7 minute ·

Ziua judecății, cunoscută și ca Ziua Judecății sau Ultima judecată, este ultimul lucru ce se va întâmpla înainte ca Dumnezeu să distrugă cerul cel vechi și pământul cel vechi, care este decăzut din cauza păcatului. Înainte să creeze cerul și pământul Lui cel nou, El trebuie să îndepărteze tot ceea ce poate aduce cu sine păcat în creația cea nouă.

Diavolul tocmai a fost aruncat în iazul de foc, acolo unde au fost fiara și proorocul mincinos (Anticrist) de când Isus a venit înapoi și i-a biruit, înainte ca împărăția de 1000 de ani să înceapă. Aceasta va fi pedeapsa veșnică pentru păcatul și răzvrătirea lor împotriva lui Dumnezeu. Acum a venit timpul ca Dumnezeu să judece cine li se va alătura în iazul de foc, și cine este demn de un loc pe noul pământ.

„Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.” 2. Corinteni 5:10.

Gândul la timpurile din urmă nu trebuie să ne provoace frică. Citeşte articolul acesta despre cum te poți cel mai bine pregăti pentru ziua când Îl vei întâlni pe Isus!

Mireasa și martirii

Cei care sunt Mireasa lui Hristos vor fi scutiți de aceasta judecată. Ei au stat deja înaintea scaunului de judecată al lui Hristos în situațiile zilnice. Ei au lăsat ca lumina lui Dumnezeu să lumineze în inimile lor ca să le arate păcatul și nedreptatea cu care trebuia să se termine. Ei și-au recunoscut păcatul prin voia lor liberă, au purtat o luptă contra lui și au fost curățiți prin sângele lui Isus. Și ei nu au primit doar iertarea păcatelor, ci ei au folosit puterea care este disponibilă în Duhul Sfânt pentru a birui.

Ei au stat deja înaintea scaunului de judecată al lui Hristos în situațiile zilnice.

„Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. Dar, când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea.” 1. Corinteni 11:31-32.

Martirii sunt, de asemenea, scutiți de această judecată – cei care au trecut prin necazul cel mare, care au stat împotriva fiarei, care nu și-au pus semnul fiarei, și care au fost omorâți din cauza credincioșiei lor. (Apocalipsa 13:15-17) Ei au fost deja încercați și au împărățit împreună cu Isus în împărăția de 1000 de ani. (Apocalipsa 20:4)

Cărțile se deschid

„Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și pe Cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea Lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea.” Apocalipsa 20:11-15.

Evidența lui Dumnezeu este așa de exactă că Isus spune că vom răspunde pentru orice cuvânt nefolositor. Fiecare din noi scrie o carte cu viața sa. Tot ceea ce facem este înregistrat. Gândește-te cum va fi atunci când Dumnezeu va depăna amintirile noastre. Dacă am păcătuit, avem posibilitatea acum, în timp ce trăim, să ne pocăim și să primim iertare. Atunci Dumnezeu alungă păcatul și nu-Și mai amintește niciodată de el. Când cărțile se vor deschide, noi va trebui să avem, și să dăm socoteală doar pentru fapte bune.

„…nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.” Evrei 10:17.

Judecată dreaptă

„Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre; și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui.” Matei 25:31-46.

Toți vor fi chemați să stea în fața tronului cel mare și alb în ziua aceea, chiar și acele milioane de oameni care au fost conștienți și de lege și de evanghelie. Totuși, Dumnezeu a creat fiecare persoană cu ceva foarte important – un cuget. Legile despre bine și rău sunt scrise în inimă, și cugetul trebuie să controleze acțiunile persoanei. De aceea au și ei ceva la care să răspundă în acea zi când Dumnezeu va judeca ascunzișurile oamenilor. Dacă ei, cu toate acestea, nu au avut înțelegere despre corect și greșit într-un domeniu, nu vor fi judecați pentru asta. (Citește Romani 2:12-16.)

Legile despre bine și rău sunt scrise în inimă, și  cugetul trebuie să controleze acțiunile persoanei.

Atunci va spune Isus: „Căci am fost flămând, și Mi-ați dat de mâncat; Mi-a fost sete, și Mi-ați dat de băut; am fost străin, și M-ați primit; am fost gol, și M-ați îmbrăcat; am fost în temniță, și ați venit pe la Mine. Atunci cei neprihăniți Îi vor răspunde: Doamne, când Te-am văzut noi flămând și Ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ți sete și Ți-am dat de ai băut?» Matei 25:35-37.

Chiar dacă ei erau total conștienți că ei Îi slujeau lui Isus prin faptele lor, El le va spune: „Veniți binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.” Matei 25:34. Aceasta este răsplata lor pentru că au urmat cugetul și pentru că au fost ascultători de legile care sunt scrise in inimile oamenilor.

„Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele; mai întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului…” Romani 2:10-11.

Tuturor celor care și-au împietrit inimile împotriva binelui, care au mers împotriva cugetului lor și au făcut ceea ce era rău, în ciuda faptului că știau, le va spune Isus: „Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui!” Matei 25:41.

Momentul hotărâtor

„Și Moartea și Locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc.” Apocalipsa 20:14-15. Nu e de mirare că Isus a spus să ne bucurăm că numele noastre sunt scrise în Cartea Vieții.

Atunci s-au terminat toate socotelile și totul este pus la locul său. Păcatul și moartea sunt în sfârșit departe pentru totdeauna.  Cu toată suferința și mizeria, și în ciuda puterii înselătoare a lui Satan, Și-a încheiat Dumnezeu, în înțelepciunea și puterea Lui, lucrarea cu Mireasa, martirii, și cu oile care au fost adunate la dreapta mânei lui Isus. Aceștia sunt cei care sunt scriși în Cartea Vieții, și vor trăi veșnic cu Tatăl și Fiul în pământul și cerul nou.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.