Vine un timp nou!

Vine un timp nou!

Nu știm ce ne rezervă viitorul, dar știm că ne așteaptă lucruri minunate!

5 minute ·

În ultimul an am devenit mai familiarizați cu instabilitatea, suferința și condiția de neputință a oamenilor de pe acest pământ. Un verset din 1 Ioan 5:19 este foarte adevărat: „… Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău” Eu sper ca 2021 să fie un an mai bun; un an cu mai puține dificultăți și boală; un an unde copiii se pot reîntoarce la școală și la o viață normală; un an unde prietenii și familia se pot întâlni în siguranță. Cu alte cuvinte, aștept să vină un timp total schimbat și nou.

Un pământ nou

„Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în minte.” Isaia 65:17. Noi experimentăm multe lucruri în viața noastră și ni se amintește zilnic, la știri, de suferințele altor oameni, prin situațiile pe care le întâmpinăm și despre care auzim la știri. Este greu să ne imaginăm o viață fără durere și tristețe. Pe pământul nou nici nu ni le vom mai aminti! (Apocalipsa 21:1-5). Imaginează-ți un loc atât de sigur și fericit în care să crească copiii; un loc unde nu are loc nimic altceva decât dragoste și respect pentru cel de lângă mine. Toți vor fi interesați de binele celorlalți ș itoate lucrurile vor prospera și crește în această unitate. Acest loc este cu adevărat unul în care ne putem pune ancora speranței noastre!

Un nume nou

Așteptarea acestui timp nou oferă scop vieții zilnice. Dumnezeu va da un nume nou celor care rezistă în credincioșie până la sfârșit. „Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou." Apocalipsa 3:12. Acest nume nou va semnifica rezultatul la ceea ce Dumnezeu a putut face în mine, în timpul meu pe acest pământ. Va avea o însemnătate specială și îmi va pecetlui dreptul meu de a fi împreună cu Dumnezeu. Cel care vede în ascuns oferă acest nume. Eu sunt inspirat să fiu ascultător de Dumnezeu și de poruncile Lui - ca să pot câștiga acest nume nou și un loc în eternitate împreună cu El.

Citește mai mult despre numele nou aici: A treia promisiune extraordinară: mană ascunsă, o piatră albă și un nume nou

O cântare nouă

O cântare va inaugura sfârșitul timpului pe acest pământ și începutul unei ere noi. (Apocalipsa 14:3). Această cântare va fi puternică, mișcătoare și triumfantă, cântată din adâncul inimilor celor care au fost credincioși. Fiecare voce va fi unită în armonie cu multe alte mii de voci are au primit viața și moartea lui Isus. Această cântare este una învățată în timpurile de încercare, de nevoie pentru mântuire, ascultare și jertfă. Cântarea va reprezenta luptele și suferințele, biruințele și bucuria. Va fi plină de recunoștință și laudă pentru Isus și despre cum El ne-a condus acasă, pentru a fi împreună cu Tatăl Lui și al nostru în Împărăția Cerului, unde nu există tristețe, boală sau suferință.

Noi, cei care credem, ne putem bucura pentru acest timp care urmează! Hai să folosim acest an pentru a ne pregăti pentru viitor.

Pregătește-te pentru timpurile viitoare!

Acest an nou va avea oportunități zilnice de a respinge lenevia, egoismul și orice gând de mândrie. Vom experimenta cum cărările lui Dumnezeu sunt diferite față de planurile și dorințele noastre și că va trebui să alegem voia Lui și să o respingem pe a noastră. Dumnezeu dă har celui smerit. Întoarce-te către El în rugă, pentru a primi ajutor și putere să rămâi în picioare în ispită și să-L iubești mai presus decât orice alt lucru.

Un An Nou înseamnă mai mult timp să căutăm lucrurile cerești: Cuvântul lui Dumnezeu, părtășie, dreptate, a sluji și a binecuvânta pe ceilalți. Indiferent ce va aduce anul viitor, Dumnezeu este pentru noi! (Romani 8:31). Noi putem folosi acest timp, aceste situații și oportunități pentru a avea progres spiritual și a ajunge mai bine echipați ca să slujim pe Noul Pământ - plini de virtuți și dragoste. Atunci vom intra în acest timp nou, după ce am luptat, am terminat alergarea, am păstrat credința și vom primi această greutate nemărginită de slavă, care ne este rezervată. (2 Timotei 4:7; 2 Corinteni 4:17).

Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. 1 Corinthians 2:9.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.