Pune trecutul în urma ta în 4 pași

Pune trecutul în urma ta în 4 pași

Poate îți regreți trecutul, dar prin iertare tu te poți bucura pentru un viitor incredibil.

5 minute ·

Pune trecutul în urma ta

Dumnezeu a promis viață nouă la toți cei care cred în Isus. Când pui trecutul în spatele tău, viața ți se schimbă, iar Dumnezeu te va ajuta și întări la fiecare pas pe care-l faci.

Pasul 1: Mărturisește, căiește-te și cere-ți iertare

Tu îți vezi păcatele din trecut și realizezi că ai nevoie de o schimbare. Să te căiești și să pui trecutul în urmă nu înseamnă că nu mai regreți trecutul, dar îți schimbi total gândirea și faci un pact cu Dumnezeu că nu vei mai trăi ca înainte. Îți mărturisești păcatele lui Dumnezeu și te rogi să ți le ierte.

„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” 1 Ioan 1:9.

„Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!” Psalmul 51:10.

Pasul 2: Primești iertare

Pagina este total curățită și primești un nou început. Vina păcatelor tale înfăptuite în trecut este înlăturată prin iertare. Nu trebuie să te mai îngrijorezi niciodată că păcatele tale vechi ți se vor ține la socoteală, căci ele sunt iertate total. Acum ai o șansă de a te întoarce complet – o viață total nouă – poți pune trecutul în urma ta.

„El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, şi vei arunca în fundul mării toate păcatele lor.” Mica 7:19.

„El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.” Coloseni 1:13-14.

„Nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.” Evrei 10:17.

„cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.” Psalmul 103:12-13.

Citește mai mult aici: Am mers prea departe pentru iertare?

Pasul 3: Primești o inimă și o gândire nouă

Întreaga ta atitudine se schimbă. Chiar dacă încă ești ispitit, ai o inimă și o gândire nouă pe care ți le-a dat Dumnezeu, iar dorința ta este acum doar pentru bine. În loc să-ți urmezi vechile obiceiuri și interese, noul tău interes este să Împărăția lui Dumnezeu și cauți lucrurile de sus, ale lui Hristos. (Coloseni 3:1). Nu mai trebuie să fii un sclav, obligat să faci păcat, doar pentru faptul că ești ispitit. Prin puterea Duhului Sfânt poți birui poftele și dorințele naturii tale. (Romani 8:12).

„Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte şi nu vă mai uitaţi la cele vechi! Iată, voi face ceva nou şi-i gata să se întâmple: să nu-l cunoaşteţi voi oare? Voi face un drum prin pustiu şi râuri, în locuri secetoase.” Isaia 43:18-19.

„Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne.” Ezechiel 36:26.

„Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” 2 Corinteni 5:17.

„Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” Galateni 2:20.

Citește mai mult aici: Credință vie: Devino o creație nouă

Pasul 4: Înaintează pe calea cea nouă și vie

Acum ești pregătit să înaintezi și să lupți pentru o viață în Hristos. Dragostea ta pentru Isus și recunoștința ta pentru tot ce El a făcut pentru tine te împing să-L urmezi ca un ucenic adevărat. (Luca 9:23). Descurajarea, lenevia, deznădejdea și toate lucrurile de genul acesta nu au loc în inima ta, pentru că tu crezi în ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ai pus trecutul ferm în urma ta și indiferent de ce-ți spune Satan, viitorul tău este plin de nădejde și credință.

„Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” Filipeni 3:13-14.

„Isus i-a răspuns: ‘Oricine pune mâna pe plug, şi se uită înapoi nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.'” Luca 9:62.

„Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi. Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.” Romani 8:13-14.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.